Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 - 2013: Tέχνη και Τεχνικές Ρινοπλαστικής


Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.


Ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2012 - 2013, έδωσε διάλεξη στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών με θέμα:  "Τέχνη και Τεχνικές Ρινοπλαστικής ". Tην διάλεξη - συζήτηση παρακολούθησαν χειρουργοί ΩΡΛ.

To θέμα αναπτύχθηκε, με παρουσίαση 164 διαφανειών, από χειρουργεία που πραγματοποίησε ο κ. Παυλιδέλης τα τελευταία 10 χρόνια και διήρκεσε μιάμιση ώρα. Παρουσίασε τη μοντέρνα χειρουργική τακτική πραγματοποίησης ρινοπλαστικής, δηλαδή την ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και  ρινικού διαφράγματος και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει το ρινικό διάφραγμα όχι μόνο για την καλή λειτουργία της αναπνοής, αλλά  και για  την αισθητική της μύτης.

Αναφέρθηκε στις πιο συνηθισμένες επιπλοκές της ρινοπλαστικής και στις ανεπιθύμητες μορφολογικές αλλαγές που εμφανίζονται στη μύτη, μετά από ανεπαρκή εγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστικής. Στη συνέχεια παρουσίασε διάφορες τεχνικές για την αποφυγή και διόρθωση τέτοιων επιπλοκών. Τόνισε ότι, τα χόνδρινα αυτομοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή είναι απαραίτητα στη διορθωτική επέμβαση, αφού εδώ και 100 χρόνια ο χόνδρος της κόγχης από το πτερύγιο του αυτιού είναι το καλλίτερο αυτομόσχευμα.

Στη συνέχεια παρουσίασε "τα συν και τα πλην" ανοικτής vs κλειστής ρινοπλαστικής, αλλά και τις τομές που συνιστώνται στην ανοικτή ρινοπλαστική, ώστε η ουλή να μην είναι ορατή.

Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης, ο κ. Παυλιδέλης, απάντησε σε ερωτήσεις και απορίες των παρευρισκόμενων ιατρών και ακολούθησε συζήτηση.


Δείτε παρακάτω, περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα:

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα, Λάρισα,  2002 - 2003
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Πλαστικές του  ρινικού διαφράγματος - Ρινοπλαστική
(βασικές αρχές  και τεχνικές)»


Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2001 – 2002

Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:

«Ρινοπλαστική με χρήση  αυτομοσχευμάτων»


Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, Νοσοκομείο "AXEΠΑ",  ΩΡΛ  Κλινική
Εκπαιδευτικό - Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα  1999 - 2000
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:

«Βασικές αρχές  ρινοπλαστικής»


Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 1997 – 1998

Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα

Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:

«Ταυτόχρονη πλαστική ρινικού διαφράγματος και  ρινοπλαστική»


Περισσότερα μετεκπαιδευτικά προγράμματα


TOP