Αφαίρεση ελιάς - σπίλου με Λέιζερ - Κόστος

Με δεδομένη την διαθέσιμη τεχνολογία, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις δυνατότητες αφαίρεσης ελιάς με laser. Με βάση την τριακονταετή εμπειρία μου από 3.000 δερματοχειρουργικά περιστατικά μπορώ να διαβεβαιώσω, ότι η χειρουργική αφαίρεση πάσης φύσεως δερματικών βλαβών από το πρόσωπο, καθώς και η πλαστική αποκατάσταση των ελλειμμάτων που δημιουργούνται, είναι η προτιμότερη μέθοδος σε σύγκριση με κάθε άλλου είδους τεχνικές, όπως, εν προκειμένη η χρήση laser για την αφαίρεση της ελιάς, η κρυοπηξία, ο καυτηριασμός, φαρμακευτικές αλοιφές κτλ.

Αφαίρεση επιθηλιώματος και πλαστική αποκατάσταση ελλείμματος προσώπου με γειτονικό δερματικό κρημνό

Αφαίρεση επιθηλιώματος και πλαστική αποκατάσταση ελλείμματος προσώπου με γειτονικό δερματικό κρημνό.

Αφαίρεση δερματικής βλάβης κάτω χείλους και πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, με γειτονικό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα κερατοακανθώματος.

Αφαίρεση δερματικής βλάβης κάτω χείλους και πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, με γειτονικό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα κερατοακανθώματος.

Κόστος αφαίρεσης σπίλων

Το κόστος αφαίρεσης σπίλων, ελιάς ή άλλων δερματικών μορφωμάτων, προκύπτει από τη βλάβη, την ηλικία του ασθενούς, την ανάγκη αναισθησίας, τις συνθήκες πραγματοποίησης της επέμβασης, καθώς επίσης και την αμοιβή του χειρουργού. Με αυτό ως δεδομένο, το κόστος αφαίρεσης ενός σπίλου ποικίλλει και καθορίζεται ανά περίπτωση.

Φωτογραφική τεκμηρίωση της βλάβης πριν την επέμβαση, αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, καθώς και μετά την πλήρη ίαση.

Φωτογραφική τεκμηρίωση της βλάβης πριν την επέμβαση, αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, καθώς και μετά την πλήρη ίαση.

Ευρεία εκτομή της βλάβης μακροσκοπικά σε υγιείς ιστούς και άμεση επιτόπου πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος.

Ευρεία εκτομή της βλάβης μακροσκοπικά σε υγιείς ιστούς και άμεση επιτόπου πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος.

Ουλές Ακμής

Kάθε λύση της συνέχειας του δέρματος τραυματική ή μετά από εγχείρηση, δημιουργεί αναπόφευκτα μόνιμη ουλή. Στην πλαστική χειρουργική εφαρμόζονται κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες αποσκοπούν στη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ουλών, ώστε αυτές να μη φαίνονται ή να είναι κατά το δυνατό λιγότερο ορατές (scar camouflage).

Τέτοιες χειρουργικές τεχνικές είναι η διόρθωση με εκτομή της ουλής και απλή συρραφή, με χρήση γειτονικού κρημνού, με μηχανικό πήλινγκ, με δερμοαπόξεση, με εξειδικευμένα Laser κλπ. Για τη βελτίωση εκτεταμένης υπερτροφικής ουλής (π.χ. από έγκαυμα), προσαρμόζεται επάνω της πιεστικός επίδεσμος ή πλάκα ειδικής ελαστικής σιλικόνης ή χρησιμοποιούνται κατάλληλες αλοιφές.

H διόρθωση ουλής με laser δεν πρέπει να γίνεται πριν περάσει ένα έτος από τον τραυματισμό ή την τελευταία διορθωτική επέμβαση. Πρώιμη διόρθωση είναι πιθανό να επιφέρει αποτέλεσμα χειρότερο από αυτό, το οποίο προτίθεται κανείς να διορθώσει. H χειρότερη μορφή ουλής είναι το χηλοειδές και η αντιμετώπισή του είναι πάντα δυσκολότερη από την κάθε απλή ή υπερτροφική ουλή.

Διόρθωση ουλής (πριν), Διόρθωση ουλής (μετά)

H διόρθωση ουλής δεν πρέπει να γίνεται πριν περάσει ένα έτος από τον τραυματισμό ή την τελευταία διορθωτική επέμβαση.

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP