Αφαίρεση όγκου παρωτίδας και πλαστική αποκατάσταση - Ολική Παρωτιδεκτομή

Η ολική παρωτιδεκτομή θεωρείται σήμερα η περισσότερο ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των πάσης φύσεως αλλοιώσεων της επιπολής μοίρας της παρωτίδος και κυρίως όταν πρόκειται για μεικτό όγκο (πολύμορφο αδένωμα). Aπαραιτήτως, προηγείται ανεύρεση και παρασκευή του στελέχους του προσωπικού νεύρου, καθώς και σχολαστική πλήρης παρασκευή όλων των κλάδων του.

Όμως, όταν ο όγκος προσβάλλει τον έσω λοβό της παρωτίδας, καθώς και στην περίπτωση διαφόρων μορφών κακοήθειας του όγκου, τότε επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ολική παρωτιδεκτομή με διατήρηση του προσωπικού νεύρου ή ακόμη και με αφαίρεσή του, όταν αυτό διηθείται από τον όγκο. Aνεξάρτητα του πόσο ριζική είναι μία εγχείρηση παρωτιδεκτομής, δημιουργείται αναπόφευκτα ένα έλλειμμα (κοιλότητα) στη χειρουργημένη περιοχή και εμφανίζεται ενοχλητική ασυμμετρία στο πρόσωπο. H πλαστική αποκατάσταση της κοιλότητας αυτής και η αισθητική βελτίωση της περιοχής επιτυγχάνεται με χρήση μυϊκού κρημνού και αυτομεταμόσχευση λίπους, με το τέλος της παρωτιδεκτομής. Για ακόμη καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την αποφυγή ορατών ουλών, προτιμάται τομή προσπέλασης σχήματος S (facelift incision).

Παρωτιδεκτομή

H πλαστική αποκατάσταση της κοιλότητας που δημιουργείται και η αισθητική βελτίωση της περιοχής επιτυγχάνεται με χρήση μυϊκού κρημνού και αυτομεταμόσχευση λίπους.

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP