Ωτοπλαστική: Λέιζερ - Laser CO2 - Αποτυχημένη ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική με Λέιζερ - Laser - Aποτυχημένη Ωτοπλαστική: χωρίς νυστέρι, αναίμακτα, με μανταλάκια, με υπερήχους, κορδέλες και άλλες μέθοδοι προβάλλονται πρόσφατα στη χώρα μας, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν αναφέρονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, ούτε σε παγκόσμια και εγχώρια συνέδρια πλαστικής χειρουργικής. Καλό θα είναι, οι ενδιαφερόμενοι για διόρθωση αφεστώτων ώτων, να είναι προσεκτικοί απέναντι στις "σειρήνες" του δήθεν εύκολου, αναίμακτου, και χωρίς τομές και ράμματα χειρουργείου.

Yπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τη δυσμορφία των αυτιών, το πάχος του χόνδρου και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου. Όλες αποσκοπούν στο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Yπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τη δυσμορφία των αυτιών, το πάχος του χόνδρου και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου. Όλες αποσκοπούν στο καλύτερο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ωτοπλαστική: διόρθωση πεταχτών και μεγάλων αυτιών

Ωτοπλαστική: διόρθωση πεταχτών και μεγάλων αυτιών

Ωτοπλαστική: διόρθωση  πεταχτών αυτιών

Ωτοπλαστική: διόρθωση πεταχτών αυτιών

Ωτοπλαστική: μίκρεμα μεγάλων αυτιών

Ωτοπλαστική: μίκρεμα μεγάλων αυτιών

Ωτοπλαστική: Πλειάδα χειρουργικών τεχνικών

Στην πλαστική διόρθωση πεταχτών αυτιών, έχουν περιγραφεί και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, περισσότερες από 100 χειρουργικές τεχνικές ωτοπλαστικής, με περίπου 200 τροποποιήσεις τους. Όλες ανεξαιρέτως οι τεχνικές διόρθωσης πεταχτών αυτιών αποσκοπούν στη δημιουργία φυσιολογικής ανθέλικας.

Κριτήριο και καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των ενδεδειγμένων χειρουργικών τεχνικών πεταχτών αυτιών, αποτελεί η προεγχειρητική εκτίμηση, διάγνωση και αξιολόγηση του πραγματικού πάχους, της ελαστικότητας και της υφής του χόνδρου του πτερυγίου.

Κριτήριο και καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των ενδεδειγμένων χειρουργικών τεχνικών πεταχτών αυτιών, αποτελεί η προεγχειρητική εκτίμηση, διάγνωση και αξιολόγηση του πραγματικού πάχους, της ελαστικότητας και της υφής του χόνδρου του πτερυγίου.

Παράλληλα, η εφαρμογή της όποιας επιλεγμένης τεχνικής, δεν πρέπει να εμφανίσει ως αποτέλεσμα κάποια από τα παρακάτω φαινόμενα, τα οποία μπορεί να εμφανισθούν ως μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, άλλοτε σε μικρότερη και άλλοτε σε μεγαλύτερη έκταση. Τα φαινόμενα αυτά, δεν χαρακτηρίζονται ως επιπλοκές της επέμβασης, αλλά πρόκειται για κακοχειρουργημένα αυτιά, δηλαδή πρόκειται για χειρουργικές αστοχίες. Τα μετεγχειρητικά αυτά φαινόμενα είναι:

  • Αφύσικη εμφάνιση των πτερυγίων, προδίδοντας ότι αυτά είναι χειρουργημένα (πτερύγια με εμφανή χειρουργικά στίγματα).
  • Παρουσία υπερτροφικής ουλής ή χηλοειδούς στα σημεία τομής.
  • Έντονες και εμφανείς οξείες αιχμές στην περιοχή του σχηματισμού της ανθέλικας.
  • Επιστροφή των πτερυγίων, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, στην αρχική, μη φυσιολογική τους θέση. Το φαινόμενο αυτό, ως χειρουργική αστοχία, εμφανίζεται πολύ συχνότερα, όταν επιχειρείται διόρθωση πεταχτών αυτιών με χρήση Laser.
Στην πλαστική διόρθωση πεταχτών αυτιών, έχουν περιγραφεί και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, περισσότερες από 100 χειρουργικές τεχνικές, με περίπου 200 τροποποιήσεις τους.

Στην πλαστική διόρθωση πεταχτών αυτιών, έχουν περιγραφεί και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, περισσότερες από 100 χειρουργικές τεχνικές, με περίπου 200 τροποποιήσεις τους.

Για να αποφευχθούν αυτά τα φαινόμενα, κριτήριο και καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των ενδεδειγμένων χειρουργικών τεχνικών πεταχτών αυτιών, αποτελεί η προεγχειρητική εκτίμηση, διάγνωση και αξιολόγηση του πραγματικού πάχους, της ελαστικότητας και της υφής του χόνδρου του πτερυγίου. Η σωστή εκτίμηση εξασφαλίζεται από τη γνώση και την εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, καθώς και από τον "αέρα", τον οποίο αυτός διαθέτει στην επέμβαση διόρθωσης πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων). Όλα αυτά ερμηνεύουν την ύπαρξη των τόσο πολλών χειρουργικών τεχνικών, οι οποίες εμφανίστηκαν και εφαρμόζονται στην ωτοπλαστική, με σκοπό να διασφαλίζεται πάντα το καλύτερο μακροπρόθεσμο, αισθητικό αποτέλεσμα.

Ωτοπλαστική: Σχηματισμός ανθέλικας και και προσαρμογή του πτερυγίου σε φυσιολογική θέση ως προς την κεφαλή.

Ωτοπλαστική: Σχηματισμός ανθέλικας και και προσαρμογή του πτερυγίου σε φυσιολογική θέση ως προς την κεφαλή.

Ωτοπλαστική: Νάρκωση - Πόνος

Η νάρκωση στην ωτοπλαστική επέμβαση για τα πεταχτά αυτιά, γίνεται στους ενήλικες σχεδόν πάντα με τοπική αναισθησία, ενώ στα παιδιά με τοπική ή γενική νάρκωση, όταν αυτά είναι αγχώδη και έχουν υπερβολικό φόβο για την επέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η παρουσία και συνεργασία αναισθησιολόγου. Ακόμη και στην περίπτωση τοπικής αναισθησίας ο αναισθησιολόγος δεν πρέπει να θεωρείται υπερβολή.

H ωτοπλαστική δεν έχει πόνο, ούτε δυσάρεστες και δυσβάστακτες μετεγχειρητικές καταστάσεις και περιορισμούς. Συνεπώς, δεν είναι επέμβαση την οποία πρέπει κανείς να φοβάται.

Όταν η εγχείρηση αυτή πραγματοποιείται με γενική νάρκωση, απαιτείται να γίνουν οι προεγχειρητικές εξετάσεις, γενική αίματος, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος. Στην περίπτωση τοπικής αναισθησίας, αρκεί μόνο γενική εξέταση αίματος. Ένα καλό λούσιμο την προηγούμενη ημέρα είναι απαραίτητο και δεν χρειάζεται να κοπούν καθόλου τα μαλλιά πριν από την εγχείρηση. Είναι προτιμότερο να εισέρχεται κανείς νηστικός στο χειρουργείο.

Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών

Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών

Η νάρκωση στην ωτοπλαστική επέμβαση για τα πεταχτά αυτιά

Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών

Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών και μεγάλων αυτιών

Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών και μεγάλων αυτιών

Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενήλικης ζωής.

Η ωτοπλαστική μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενήλικης ζωής.

Video: Αναίμακτη και χωρίς πόνο η σύγχρονη ωτοπλαστική

"Είσαι όμορφη!" λένε οι φίλες της μικρής Βολιάνας, μετά την αισθητική επέμβαση ωτοπλαστικής. Αναίμακτη και χωρίς πόνο η σύγχρονη ωτοπλαστική, δήλωσε ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, στο ρεπορτάζ που πραγματοποίησε η τηλεόραση του ΑΝΤ1. Η λύση για τα μεγάλα και πεταχτά αυτιά δίνεται από την ηλικία των 6 ετών. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και διαρκούν για όλη την υπόλοιπη ζωή. Το ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκε από τη δημοσιογράφο κ. Χριστίνα Παπαδημητροπούλου.

video

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

TOP