Φωτογραφίες Ωτοπλαστικής Πριν - Μετά Εγχειρήσεις από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη

1. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών - αφεστώτα ώτα

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

ΠΡΙΝ: Πεταχτά αυτιά, λόγω μεγάλου μεγέθους της κόγχης του πτερυγίου.

ΜΕΤΑ: Προσαρμογή των πτερυγίων σε φυσιολογική θέση, ώστε να μην προκαλούν την προσοχή. Σαφής η παρουσία της ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης "δια αφαιρέσεως χόνδρου".
  • Πρόσθιες κατά μήκος εντομές, επί του χόνδρου της ανθέλικας.
 

2. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών - αφεστώτα ώτα

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)
Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

ΠΡΙΝ (α,γ): Παντελής έλλειψη της ανθέλικας αριστερού πτερυγίου ωτός και υποτυπώδης ανάπτυξη ανθέλικας δεξιού πτερυγίου ωτός.

ΜΕΤΑ (β,δ): Απόλυτη συμμετρία και προσαρμογή και των δύο πτερυγίων ως προς την κεφαλή και ανάδειξη των ωραίων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Εμφανής η παρουσία ανθέλικας και στα δύο πτερύγια.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Συνδυασμός τεχνικής "δια εντομών" και "δια ραμμάτων" κατά Mustarde.
 

3. Ωτοπλαστική: Μόνο ένα πεταχτό αυτί - αφεστώς ους

Περιστατικό: Μόνο ένα αφεστός ους (πεταχτό αυτί)

ΠΡΙΝ: Αφίσταται μόνο το ένα εκ των δύο αυτιών (δεξί), ως αποτέλεσμα απουσίας ανθέλικας και υπερμεγέθους κόγχης του πτερυγίου του.

ΜΕΤΑ: Εναρμόνιση θέσης δεξιού πτερυγίου, σύμφωνα με το φυσιολογικό αριστερό πτερύγιο. Εμφανής η δημιουργία ανθέλικας στο δεξί πτερύγιο.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Οπισθοωτιαία τομή.
  • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης δια τμηματικής αφαίρεσης χόνδρου.
  • Σχηματισμός ανθέλικας με τεχνική χάραξης και αφαίρεσης λωρίδων χόνδρου.
 

4. Ωτοπλαστική: Διόρθωση πεταχτών αυτιών με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων - μεγάλα αυτιά

Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών), με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων
Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών), με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων

ΠΡΙΝ (α,γ): Ελαφρώς προεξέχοντα και σχετικά μεγάλου μεγέθους πτερύγια ωτός (δεξί και αριστερό). Αισθητή η υποπλαστική ανθέλικα.

ΜΕΤΑ (β,δ): Φυσιολογική εμφάνιση των πτερυγίων ως προς τη θέση και το μέγεθος. Διακρίνεται η ελάττωση δεξιού και αριστερού πτερυγίου, με σαφή την παρουσία ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

  • Αφαίρεση ατρακτοειδούς τμήματος δέρματος/χόνδρου, μεταξύ άνω άκρου έλικας και ανθέλικας (scaphoid fold), με πρόσθια τομή, η οποία επεκτείνεται μέχρι το λοβίο.
  • Δημιουργία πλήρους ανθέλικας με τεχνική πρόσθιων εντομών.
 

Πατήστε για άνοιγμα κάθε περιστατικού
Ωτοπλαστική: Φωτογραφίες Ωτοπλαστικής Πριν - Μετά από το αρχείο του Dr. med. Β. Παυλιδέλη πενήντα (50) ζεύγη

Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.Φωτογραφίες Ανάπλασης Πτερυγίου Αυτιού Πριν - Μετά. Απλασία, Ανωτία, Αγενεσία, Μικρωτία.
Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP