Ωτοπλαστική: H εγχείρηση διόρθωσης πεταχτών αυτιών

ωτοπλαστική στα πεταχτά αυτιάΗ ωτοπλαστική στα πεταχτά αυτιά έχει σκοπό να δημιουργήσει χειρουργικά την ανθέλικα του πτερυγίου, η οποία εκ γενετής απουσιάζει. Mε το σχηματισμό της ανθέλικάς του, το πτερύγιο του αυτιού παύει πλέον να πετάει και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση ως προς την απόστασή του από το κεφάλι. H ωτοπλαστική πεταχτών αυτιών, δεν είναι επέμβαση την οποία πρέπει κανείς να φοβάται, αφού η επέμβαση αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με πόνο, ούτε με δυσάρεστες και δυσβάστακτες μετεγχειρητικές καταστάσεις και περιορισμούς.

Kατά την εγχείρηση αφεστώτων ώτων, πρώτα χειρουργείται το ένα αυτί και μετά το άλλο. Όλη η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία, παρουσία αναισθησιολόγου. H απαλή μουσική σ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης καθησυχάζει και πολλές φορές δρα σαν ηρεμιστικό, ώστε κανείς να ξεχνά την όλη διαδικασία. O χειρουργημένος δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο. Δύο ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να φύγει με τον συνοδό του για το σπίτι και να βλέπει το βράδυ εκεί αναπαυτικά τηλεόραση.

Ωτοπλαστική 2023 - Advanced Otoplasty! Χωρίς πόνο, η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική στα πεταχτά αυτιά.

Ωτοπλαστική 2023 - Advanced Otoplasty! Χωρίς πόνο, η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική στα πεταχτά αυτιά.

Μετά την τοπική αναισθησία της περιοχής ακολουθεί τομή στο δέρμα πίσω από το αυτί, ώστε να μην είναι ορατή η ουλή, η οποία δημιουργείται, ακόμη και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα πίσω. Κατόπιν ελευθερώνεται ο πτερυγιαίος χόνδρος, ώστε να είναι απρόσκοπτη η διάπλαση χόνδρινης ανθέλικας, η οποία δημιουργείται επειδή συνήθως απουσιάζει (πραγματοποίηση πλαστικής). H τεχνική διάπλασης της χόνδρινης ανθέλικας εξαρτάται κυρίως από το πάχος του πτερυγιαίου χόνδρου. Σε ορισμένα σημεία γίνεται λέπτυνση του πτερυγίου χόνδρου, ώστε να κάμπτεται καλύτερα και να μπορούμε να του δίνουμε ευκολότερα το επιθυμητό σχήμα για το σχηματισμό της ανθέλικας, καθώς επίσης και για την ελάττωση των τάσεων, οι οποίες αναπόφευκτα θα εμφανισθούν κατά τη διάρκεια της ίασης του τραύματος.

Η πλαστική εγχείρηση αφεστώτων ώτων γίνεται για να διορθώσει την αντιαισθητική

Η πλαστική εγχείρηση αφεστώτων ώτων γίνεται για να διορθώσει την αντιαισθητική "λάθος" θέση των αυτιών, φέρνοντάς τα σε σωστή θέση ως προς το κεφάλι.

Yπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τη δυσμορφία των αυτιών, το πάχος του χόνδρου και το μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου. Γενικός κανόνας είναι: Σε λεπτό χόνδρο συνιστώνται οι τεχνικές "διά ραμμάτων", ενώ σε παχύ χόνδρο προτιμώνται οι χειρουργικές τεχνικές "διά εντομών"και "διά αφαιρέσεως χόνδρου". Όταν τα αφεστώτα ώτα οφείλονται στο μεγάλο μέγεθος της κόγχης του πτερυγίου, τότε η ευρείας χρήσεως τεχνική διόρθωσής τους είναι η "διά αφαιρέσεως χόνδρου". Συχνά κρίνεται απαραίτητο να εφαρμόζεται συνδυασμός δύο ή ακόμη και τριών τεχνικών ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του πτερυγιαίου χόνδρου. Ένας συνηθισμένος συνδυασμός δύο τεχνικών πλαστικής διόρθωσης αφεστώτων ώτων είναι "διά αφαιρέσεως χόνδρου" και χρήσεως "εσωτερικών ραμμάτων", απορροφήσιμων ή μη απορροφήσιμων. Φυσικά όλες οι τεχνικές αποσκοπούν στο καλύτερο και μόνιμο μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα εσωτερικά ράμματα είναι υψηλής ποιότητας, παραμένουν αναλλοίωτα στη θέση τους εφ' όρου ζωής, ουδέποτε γίνονται αισθητά ή ορατά από τον χειρουργημένο ή από οποιονδήποτε άλλο, δεν του προκαλούν πρόβλημα και δεν τον εκθέτουν σε κανένα κίνδυνο.

Τα εσωτερικά ράμματα είναι υψηλής ποιότητας, παραμένουν αναλλοίωτα στη θέση τους εφ' όρου ζωής, ουδέποτε γίνονται αισθητά ή ορατά από τον χειρουργημένο ή από οποιονδήποτε άλλο, δεν του προκαλούν πρόβλημα και δεν τον εκθέτουν σε κανένα κίνδυνο.

Για το σχηματισμό της ανθέλικας, εάν θα προτιμηθούν απορροφήσιμα ή μη απορροφήσιμα εσωτερικά ράμματα είναι ζήτημα, το οποίο καθορίζεται και αυτό από το πάχος του χόνδρου του πτερυγίου. Κατά κανόνα όταν ο χόνδρος είναι λεπτός τοποθετούνται εσωτερικά απορροφήσιμα ράμματα. Όταν όμως ο χόνδρος είναι παχύς, για λόγους εξασφάλισης και διατήρησης της ανθέλικας για όλη τη ζωή, τοποθετούνται εσωτερικά μη απορροφήσιμα ράμματα. Τα ράμματα αυτά είναι υψηλής ποιότητας, παραμένουν αναλλοίωτα στη θέση τους εφ' όρου ζωής, ουδέποτε γίνονται αισθητά ή ορατά από τον χειρουργημένο ή από οποιονδήποτε άλλο, δεν του προκαλούν πρόβλημα και δεν τον εκθέτουν σε κανένα κίνδυνο. Απλώς διασφαλίζουν απόλυτα τη νέα θέση των αυτιών για όλη τη ζωή, χωρίς δυνατότητα να επανέλθουν στην αρχική πεταχτή θέση.

H τομή ράβεται συνήθως με απορροφήσιμο ράμμα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η αφαίρεσή του. Όμως, η τοποθέτηση μη απορροφήσιμων λεπτών, νάιλον δερματικών ραμμάτων 5 Χ 0, αποτελεί επίσης ορθή τακτική, αφού η χρήση τους δεν προκαλεί καμμία επιπλοκή, η αφαίρεσή τους είναι εύκολη και ανώδυνη και τελικά δεν αφήνουν σημάδια. Τα ράμματα αυτά αφαιρούνται σε 12 - 15 ημέρες μετά την εγχείρηση.

Όλη η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία, παρουσία αναισθησιολόγου. O χειρουργημένος δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο.

Όλη η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία, παρουσία αναισθησιολόγου. O χειρουργημένος δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο.

Mε το ράψιμο δεν πρέπει να αναπτύσσεται στην περιοχή της ραφής τάση και πίεση, επειδή αυτό εμπεριέχει τον κίνδυνο σχηματισμού αργότερα ορατής υπερτροφικής ουλής ή ακόμη και χηλοειδούς.

H εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη χειρουργική τεχνική είναι πάντοτε στο σημείο αυτό καθοριστικής σημασίας.

Mετά την εγχείρηση αφεστώτων ώτων τοποθετούνται γύρω από τα δύο αυτιά ειδικές γάζες, εμποτισμένες αντιβιοτική αλοιφή για αποφυγή μόλυνσης, ελαστικός επίδεσμος και προστατευτικό δίχτυ. Όταν κρίνεται απαραίτητο χορηγούνται ελαφρά αναλγητικά, όμως ποτέ ασπιρίνη, επειδή αυτή μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Προληπτικά μετά την επέμβαση, η χορήγηση από το στόμα ενός ευρέως φάσματος αντιβιοτικού, αποτρέπει τυχόν φλεγμονή.

O χειρουργημένος δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο. Δύο ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να φύγει με τον συνοδό του για το σπίτι και να βλέπει αργότερα εκεί αναπαυτικά τηλεόραση.

Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί, ώστε η ουλή, η οποία δημιουργείται, να μη φαίνεται εύκολα, ακόμη και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα πίσω.

Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί, ώστε η ουλή, η οποία δημιουργείται, να μη φαίνεται εύκολα, ακόμη και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα πίσω.

Τα απαραίτητα εργαλεία ωτοπλαστικής.

Τα απαραίτητα εργαλεία ωτοπλαστικής.

Video: Ωτοπλαστική στα παιδιά - STAR CHANNEL - Dr. med. B. Παυλιδέλης

Kαλεσμένος στην κ. Ελεονώρα Μελέτη, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης μίλησε για Ωτοπλαστική. Οι επίπονες προσπάθειες των γονιών να βρίσκουν διάφορους τρόπους, ώστε να διορθωθούν από μόνα τους, τα πεταχτά αυτιά των παιδιών τους, δε φέρνουν το παραμικρό αποτέλεσμα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος διόρθωσης των πεταχτών αυτιών είναι η πλαστική εγχείρηση της ωτοπλαστικής. Το laser - λέιζερ δεν αντικαθιστά τη χειρουργική επέμβαση. Τα δε αποτελέσματα στη σωστή εγχείρηση είναι μόνιμα. Η συνέντευξη δόθηκε στο STAR CHANNEL.

video

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Ελάττωση μεγέθους πτερυγίων ώτων - Μίκρεμα αυτιών

Στα πλαίσια της ωτοπλαστικής είναι ανάγκη να αναφερθούμε στην αντιμετώπιση της δυσμορφίας του πτερυγίου, λόγω υπερβολικού μεγέθους του. Εάν τα αφεστώτα πτερύγια είναι λίγο μεγαλύτερα από το φυσιολογικό μέγεθος, τότε με την πλαστική αποκατάσταση των αφεστώτων πτερυγίων συνήθως εξαλείφεται και η αίσθηση του υπερμεγέθους πτερυγίου. Εάν όμως τα αφεστώτα πτερύγια είναι πάρα πολύ μεγάλα, τότε για τέλεια αισθητική κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων σε φυσιολογικό μέγεθος και συγχρόνως τοποθέτησή τους στη σωστή θέση. H ελλάτωση επιτυγχάνεται με αφαίρεση ενός σύνθετου ατρακτοειδούς τμήματος δέρματος/χόνδρου, από την πρόσθια επιφάνεια του πτερυγίου, διατηρώντας στη θέση του το αντίστοιχο οπίσθιο δέρμα του πτερυγίου. H περίσσια αυτή δέρματος διασφαλίζει εφ' ενός την απαραίτητη αιμάτωση του κρημνού της έλικος, ώστε να μην νεκρωθεί και αφ' ετέρου με τη συρρίκνωσή της επέρχεται η επιθυμητή ελάττωση του πτερυγίου.

Εκτός από τα πεταχτά αυτιά, μία επίσης συνηθισμένη πλαστική επέμβαση στο πτερύγιο του αυτιού είναι η ελάττωση του μεγέθους τους, όταν είναι υπερβολικά μεγάλα.

Εκτός από τα πεταχτά αυτιά, μία επίσης συνηθισμένη πλαστική επέμβαση στο πτερύγιο του αυτιού είναι η ελάττωση του μεγέθους τους, όταν είναι υπερβολικά μεγάλα.

Ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων του ωτός σε φυσιολογικό μέγεθος. Παραπλεύρως (δεξιά) παρατίθεται το ατρακτοειδές τμήμα του πτερυγίου, το οποίο αφαιρέθηκε.

Ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων του ωτός σε φυσιολογικό μέγεθος. Παραπλεύρως (δεξιά) παρατίθεται το ατρακτοειδές τμήμα του πτερυγίου, το οποίο αφαιρέθηκε.

Μέτρηση μετεγχειρητικού αποτελέσματος. Εμφανές το μίκρεμα του πτερυγίου κατά 1 cm.

Μέτρηση μετεγχειρητικού αποτελέσματος. Εμφανές το μίκρεμα του πτερυγίου κατά 1 cm.

Η αισθητική πλαστική επέμβαση για τη διόρθωση των μεγάλων αυτιών είναι συχνότερη στους άνδρες (ποσοστό 70%) παρά στις γυναίκες (ποσοστό 30%).

Η αισθητική πλαστική επέμβαση για τη διόρθωση των μεγάλων αυτιών είναι συχνότερη στους άνδρες (ποσοστό 70%) παρά στις γυναίκες (ποσοστό 30%).

Video: Ωτοπλαστική

Στην εκπομπή "ΤΩΡΑ... ό, τι συμβαίνει", στο κανάλι Ε TV, που παρουσιάζει η δημοσιογράφος κ. Φαίη Μαυραγάνη, φιλοξενήθηκε ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης και ανέπτυξε το θέμα "ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ". Η πλαστική εγχείρηση για τη διόρθωση των πεταχτών αυτιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών, αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή της ενήλικης ζωής.

video

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

TOP