Ρινοπλαστική: Συμπληρωματική μικρή διόρθωση σε επιτυχημένη ρινοπλαστική

O καλλιτεχνικός χειρισμός στη ρινοπλαστική από ένα βαθμό και ύστερα είναι απροσδιόριστος και η μετεγχειρητική επούλωση καμιά φορά είναι απρόβλεπτη. Δεν πρέπει πάντα να θεωρείται λάθος του χειρουργού, όταν κάτι δεν πήγε άριστα και το αποτέλεσμα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της μύτης δεν ικανοποιεί τον χειρουργό ή τον χειρουργημένο. Eπίσης δεν είναι σπάνιο, ο χειρουργημένος να είναι υχαριστημένος, ενώ ο χειρουργός να προτείνει κάποια μικρή βελτίωση για τέλειο αισθητικό ή λειτουργικό αποτέλεσμα.

Aνεξάρτητα από το πόσο καλά εκπαιδευμένος, έμπειρος, προσεκτικός, καλλιτέχνης ή ακόμη και τυχερός είναι ένας πλαστικός χειρουργός, σε πολύ λίγες περιπτώσεις - μέχρι 5% - ίσως υπάρχει στη νέα μύτη κάποια μικρής έκτασης υπολειμματική ατέλεια

Aνεξάρτητα από το πόσο καλά εκπαιδευμένος, έμπειρος, προσεκτικός, καλλιτέχνης ή ακόμη και τυχερός είναι ένας πλαστικός χειρουργός, σε πολύ λίγες περιπτώσεις - μέχρι 5% - ίσως υπάρχει στη νέα μύτη κάποια μικρής έκτασης υπολειμματική ατέλεια

 

Aνεξάρτητα από το πόσο καλά εκπαιδευμένος, έμπειρος, προσεκτικός, καλλιτέχνης ή ακόμη και τυχερός είναι ένας πλαστικός χειρουργός, σε πολύ λίγες περιπτώσεις - μέχρι 5% - ίσως υπάρχει στη νέα μύτη κάποια υπολειμματική ατέλεια μικρής μικρής έκτασης, η οποία ενδεχομένως να εμφανιστεί μετά την επέμβαση ή και πολύ αργότερα, όπως π.χ. προεξοχή χόνδρου ή οστού κάτω από το λεπτό δέρμα της μύτης. Aυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως αποτυχία της ρινοπλαστικής η οποία έγινε, επειδή συνήθως οφείλεται σε τελείως απρόβλεπτους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του χειρουργημένου, όπως είναι π.χ. η ποιότητα του δέρματος ή των ρινικών οστών του. Mερικές από τις απρόβλεπτες αυτές καταστάσεις είναι, η υπερβολική ανάπτυξη ινώδους συνδετικού ιστού, η οποία οδηγεί σε μετεγχειρητική τοπική πάχυνση των μαλακών μορίων της μύτης, κάποια υπερπλασία του περιοστέου ή περιόστωση ή ακόμη μια αλλεργική αντίδραση του δέρματος ή κάποια επιμόλυνση, φλεγμονή, εξέλκωση ή οίδημα της περιοχής με διάρκεια περισσότερο από το κανονικό.

Oποιαδήποτε τέτοια μικρής έκτασης υπολειμματική ατέλεια διορθώνεται εύκολα με επιτυχία από τον έμπειρο πλαστικό χειρουργό και μάλιστα τις περισσότερες φορές με τοπική νάρκωση και χωρίς διανυκτέρευση στην κλινική. Aπαραίτητη προϋπόθεση όμως για την επέμβαση αυτή, είναι η παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την αρχική επέμβαση. Έτσι επιτυγχάνεται το επιθυμητό τέλειο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα και στο τέλος είναι απόλυτα ευχαριστημένοι χειρουργημένος και χειρουργός.

Κάποια υπολειμματική ατέλεια μικρής έκτασης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως αποτυχία της ρινοπλαστικής η οποία έγινε, επειδή συνήθως οφείλεται σε τελείως απρόβλεπτους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του χειρουργημένου.

Κάποια υπολειμματική ατέλεια μικρής έκτασης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως αποτυχία της ρινοπλαστικής η οποία έγινε, επειδή συνήθως οφείλεται σε τελείως απρόβλεπτους ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του χειρουργημένου.

Ρινοπλαστική: Επιπλοκές

Σοβαρές επιπλοκές στη ρινοπλαστική, κατά κανόνα, δεν παρατηρούνται. Σπάνια μπορεί να επακολουθήσει μικρή αιμορραγία, η οποία σταματά συνήθως μόνη της ή αντιμετωπίζεται εύκολα. Τυχόν μόλυνση προλαμβάνεται με τη χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού, αμέσως μετά την επέμβαση. Tραυματισμός των δακρυικών πόρων ή της βάσης του κρανίου θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να συμβεί, τουλάχιστον από έμπειρο χειρουργό.

Σοβαρές επιπλοκές στη ρινοπλαστική, κατά κανόνα, δεν παρατηρούνται. Τυχόν μόλυνση προλαμβάνεται με τη χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού, αμέσως μετά την επέμβαση.

Σοβαρές επιπλοκές στη ρινοπλαστική, κατά κανόνα, δεν παρατηρούνται. Τυχόν μόλυνση προλαμβάνεται με τη χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού, αμέσως μετά την επέμβαση.

O συνδυασμός της μοντέρνας αίσθησης της απόλυτης ομορφιάς και oι καλλιτεχνικές τάσεις της εκάστοτε εποχής, οικοδομούν μία σημαντική πρόταση χειρουργικής πορείας, ώστε η ρινοπλαστική να επιτυγχάνει αρμονική φυσιογνωμία με το χώρο και το χρόνο.

O συνδυασμός της μοντέρνας αίσθησης της απόλυτης ομορφιάς και oι καλλιτεχνικές τάσεις της εκάστοτε εποχής, οικοδομούν μία σημαντική πρόταση χειρουργικής πορείας, ώστε η ρινοπλαστική να επιτυγχάνει αρμονική φυσιογνωμία με το χώρο και το χρόνο.

Το να νιώσει κάποιος την ανάγκη να κάνει αισθητική πλαστική  επέμβαση στη μύτη, πηγάζει από την ένστικτη τάση του ανθρώπου να αρέσει στο  περιβάλλον του και να είναι ελκυστικός και επιθυμητός.

Το να νιώσει κάποιος την ανάγκη να κάνει αισθητική πλαστική επέμβαση στη μύτη, πηγάζει από την ένστικτη τάση του ανθρώπου να αρέσει στο περιβάλλον του και να είναι ελκυστικός και επιθυμητός.

Ρινοπλαστική: Aποκατάσταση τραυματικής μύτης

Tα τροχοφόρα, τα σπορ, τα παιχνίδια και τα εργατικά ατυχήματα, καθώς επίσης και πολλά κοινά ατυχήματα της καθημερινής ζωής, αρκετά από τα οποία συμβαίνουν στην παιδική ηλικία, ευθύνονται για πάρα πολλές παραμορφωμένες ή ελλειμματικές μύτες, οι οποίες παρουσιάζουν και δυσχέρεια στην αναπνοή.

Στραβή μύτη με δυσχέρεια στην αναπνοή και ροχαλητό, μετά από πλάγιο τραυματισμό.

Στραβή μύτη με δυσχέρεια στην αναπνοή και ροχαλητό, μετά από πλάγιο τραυματισμό.

Oι χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση μιας τραυματικής μύτης ποικίλλουν, ανάλογα με το είδος και την έκταση του τραυματισμού. Στην αποκατάσταση της τραυματικής μύτης πολύ σημαντικός και ίσως μοναδικός είναι ο ρόλος των αυτομοσχευμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται και εδώ, όπως και στη διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής (χόνδρος από το αυτί του ατόμου ή σε μεγαλύτερα ελλείμματα από την πλευρά του). Σπανιότερα χρησιμοποιείται και οστό από τη λαγόνιο ακρολοφία (λεκάνη).

Για την αποκατάσταση της τραυματικής μύτης απαιτούνται τελείως εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες μόνο εξαιρετικά έμπειρος και ειδικά εκπαιδευμένος πλαστικός ρινοχειρουργός μπορεί να διαθέτει.

Κακή εμφάνιση της μύτης, καθώς και πλημμελής λειτουργία της αναπνοής, τα οποία οφείλονται στην τραυματική σκολίωση τόσο του ρινικού διαφράγματος όσο και της ρινικής πυραμίδας.

Κακή εμφάνιση της μύτης, καθώς και πλημμελής λειτουργία της αναπνοής, τα οποία οφείλονται στην τραυματική σκολίωση τόσο του ρινικού διαφράγματος όσο και της ρινικής πυραμίδας.

Video: Ρινοπλαστική - εκπομπή "ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Dr. med. B. Παυλιδέλης

Ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, συνεργάτης της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ παραχώρησε συνέντευξη με θέμα "ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΉ" στη δημοσιογράφο κυρία Δήμητρα Γιώτη, για την εκπομπή "ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ".

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Αποτυχημένη Ρινοπλαστική; Η λύση υπάρχει!

H απόφαση ενός ενδιαφερομένου να κάνει ρινοπλαστική είναι δύσκολη υπόθεση. H γνώμη ατόμων του στενού περιβάλλοντος για τις πλαστικές επεμβάσεις, η λανθασμένη αντίληψη ότι πρόκειται για επώδυνη επέμβαση, οι επιφυλάξεις για τη νάρκωση, η πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα με τις προφυλάξεις και τις απαγορεύσεις τις οποίες επιβάλλει, το κόστος της επέμβασης και η απουσία από την εργασία, ευθύνονται αναμφισβήτητα γι' αυτό. Όμως, ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους.

Ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους.

Ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους (ΠΡΙΝ).

Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να τονίσω το γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται αύξηση αποτυχημένων ρινοπλαστικών στη χώρα μας. Ένας πολύ πιθανός λόγος γι' αυτό είναι ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι αποφασίζουν να χειρουργηθούν, ενδίδοντας σε υποσχέσεις απόκτησης τέλειας αισθητικής και λειτουργικής μύτης, με εφαρμογή αδόκιμων χειρουργικών προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στους υποψήφιους ως δήθεν νέες τεχνικές, χωρίς νυστέρι, αναίμακτα, χωρίς οστεοτομές και οίδημα (πρήξιμο), χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία, συχνά με χρήση ειδικών ενέσιμων υλικών και πολλά άλλα, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δόκιμα επιστημονικά βήματα πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να δίδονται στους υποψήφιους υποσχέσεις πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής, λες και πρόκειται για αλλαγή της κόμμωσης των μαλλιών.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής (ΠΡΙΝ) είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης. Aυτό έχει ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, να εμφανισθούν ανεπιθύμητες διογκώσεις, στράβωμα, προεξοχές, κυρτώσεις, ελλείμματα, πτώση, δυσκολία αναπνοής κλπ.

Οι χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής, περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα αφαίρεση ή πρόσθεση κατάλληλου τμήματος χόνδρου ή σπανίως και οστού σε κάποια σημεία της μύτης, ώστε αυτή να αποκτήσει την κατάλληλη στήριξη, λειτουργία, συμμετρία και ομορφιά.

Η αφαίρεση του ύβου γίνεται πάντοτε

H αφαίρεση του ύβου γίνεται πάντοτε "en bloque" (συνολικά), ώστε το οστεοχόνδρινο υλικό, το οποίο αφαιρείται, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα, εάν χρειαστεί.

Tα χόνδρινα ή οστέινα τεμάχια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διορθωτική ρινοπλαστική λέγονται μοσχεύματα. Tα καταλληλότερα μοσχεύματα είναι τα αυτομοσχεύματα, δηλαδή εκείνα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο το άτομο. Λαμβάνονται συνήθως από το χόνδρινο μέρος του δικού του ρινικού διαφράγματος. Eάν όμως δεν υπάρχει διαφραγματικός χόνδρος, επειδή αυτός αφαιρέθηκε κατά την προηγούμενη εγχείρηση και πετάχτηκε, τότε παίρνουμε χόνδρο από το ένα πτερύγιο του αυτιού του ασθενούς ή και από τα δύο, ανάλογα με την ποσότητα χόνδρου, η οποία απαιτείται για τη διόρθωση. Aυτό επιτυγχάνεται με μικρή τομή στο δέρμα πίσω από το αυτί, ώστε να μη φαίνεται η ουλή, καθώς και το σημείο από το οποίο αφαιρέθηκε το τεμάχιο του απαιτούμενου χόνδρου. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα χόνδρου, αυτός λαμβάνεται από τον 7ο ή 8ο πλευρικό χόνδρο του ίδιου του ασθενούς (αυτογενής χόνδρος). Σπανιότερα, σε πολύ κατεστραμμένες μύτες δημιουργείται η ανάγκη λήψης χόνδρου και από το αυτί και από την πλευρά.

Εμφάνιση μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική (ΠΡΙΝ) και το αποτέλεσμα μετά από κατάλληλη διορθωτική ρινοπλαστική (ΜΕΤΑ).

Εμφάνιση μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική (ΠΡΙΝ) και το αποτέλεσμα μετά από κατάλληλη διορθωτική ρινοπλαστική (ΜΕΤΑ).

H διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πάντα δυσκολότερη από τη ρινοπλαστική, η οποία γίνεται για πρώτη φορά. Eίναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η κακή διαρρύθμιση και αρχιτεκτονική ενός ήδη χτισμένου σπιτιού, ενώ είναι πολύ ευκολότερο να χτιστεί από τα θεμέλια, ένα καινούργιο σπίτι, ωραίο και λειτουργικά σωστό. Oι διορθωτικές αυτές επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνον από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό, επειδή ο κίνδυνος νέας αποτυχίας είναι πάλι πολύ πιθανός.

Η διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνο από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό.

Η διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνο από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό.

Ρινοπλαστική: Η αναζήτηση του κατάλληλου πλαστικού

Το άτομο, το οποίο επιθυμεί να κάνει ρινοπλαστική, οφείλει να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα από κάθε άποψη γι' αυτή την πάρα πολύ εξειδικευμένη και δύσκολη επέμβαση, όπως άλλωστε θα έκανε και για οποιαδήποτε άλλη εγχείρηση. Οι αναπάντητες ερωτήσεις τροφοδοτούν στους ενδιαφερόμενους την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό οδηγεί πολλούς ενδιαφερόμενους στο να μην αποφασίζουν να κάνουν πλαστική μύτης, όταν δεν κατανοούν απόλυτα τη διαδικασία της επέμβασης.

Μη βιαστείτε λοιπόν να μπείτε στο χειρουργείο. Καταστρώστε ένα σχέδιο επίσκεψης, κατόπιν ραντεβού και ενημέρωσης, σε ειδικούς στην επέμβαση αυτή χειρουργούς. Αυτό δεν σας οδηγεί υποχρεωτικά στο χειρουργείο. Είναι όμως ό,τι καλύτερο για να αποφασίσετε σωστά και υπεύθυνα για το ποιος θα σας χειρουργήσει. Η ρινοπλαστική δεν είναι μια εύκολη επέμβαση, έτσι όπως συχνά κάποιοι συνάδελφοι την εμφανίζουν στους υποψήφιους και στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο. Γι' αυτό κάντε τη δική σας έρευνα και ενημερωθείτε με υπομονή. Μιλήστε ελεύθερα με άτομα του περιβάλλοντός σας.

H πιο καλή συμβουλή στον ενδιαφερόμενο για ρινοπλαστική είναι να επισκεφθεί δύο ή τρεις ειδικούς στη ρινοπλαστική, πλαστικούς χειρουργούς. Ακόμη, η γνώμη ενός Ωτορινολαρυγγολόγου ή του οικογενειακού γιατρού αποβαίνει πάντοτε χρήσιμη.

H πιο καλή συμβουλή στον ενδιαφερόμενο για ρινοπλαστική είναι να επισκεφθεί δύο ή τρεις ειδικούς στη ρινοπλαστική, πλαστικούς χειρουργούς. Ακόμη, η γνώμη ενός Ωτορινολαρυγγολόγου ή του οικογενειακού γιατρού αποβαίνει πάντοτε χρήσιμη.

 

H πιο καλή συμβουλή στον ενδιαφερόμενο για πλαστική μύτης είναι να επισκεφθεί δύο ή τρεις ειδικούς στην πλαστική της μύτης, να τους εκθέσει το πρόβλημα ή τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και να συζητήσει μαζί τους τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Επίσης, στην επιλογή του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού για ρινοπλαστική, η γνώμη ενός Ωτορινολαρυγγολόγου ή το λιγότερο του οικογενειακού γιατρού, αποβαίνει πάντοτε χρήσιμη. Mε τον τρόπο αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα επιλέξει τον κατά τη γνώμη του πιο καλά εκπαιδευμένο, έμπειρο και με προσόντα πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα τον πείσει για την υψηλή ποιότητα της ρινοπλαστικής που θα αναλάβει να του πραγματοποιήσει.

Διαφάνεια του Dr. med. Bασίλη Παυλιδέλη από ομιλίες του περί ρινοπλαστικής, στα ιατρικά συνέδρια.

Θα ήταν ωφέλιμο, κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ειδικό που επιλέξατε, να πάρετε μαζί κάποιο συγγενή ή φίλο. Ένα τέτοιο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος είναι πολύ χρήσιμο, επειδή με την παρουσία του θα νιώθετε ηρεμία και χαλάρωση, θα σας υπενθυμίσει να ρωτήσετε το γιατρό κάποια πράγματα, τα οποία ίσως ξεχάσατε και θα βοηθήσει αργότερα να θυμηθείτε λεπτομέρειες από την ενημερωτική συζήτηση που είχατε. Ο δικός σας άνθρωπος θα συμβάλλει ουσιαστικά στο να αξιολογήσετε και να αποφασίσετε σωστά για την επιλογή του εξειδικευμένου στην πλαστική της μύτης και να είστε βέβαιοι ότι δε θα μετανιώσετε που τον πήρατε μαζί σας.

Εάν δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες της πλαστικής του ρινικού διαφράγματος και του σκελετού της μύτης, ένα σημαντικό ποσοστό ρινοπλαστικών αποτυγχάνουν (ΠΡΙΝ) και απαιτούν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη διορθωτική επέμβαση.

Εάν δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες της πλαστικής του ρινικού διαφράγματος και του σκελετού της μύτης, ένα σημαντικό ποσοστό ρινοπλαστικών αποτυγχάνουν (ΠΡΙΝ) και απαιτούν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη διορθωτική επέμβαση.

 

Μην αφήσετε όμως το γιατρό ή το συνοδό σας να μονοπωλήσουν τη συζήτηση. H εγχείρηση θα γίνει σ' εσάς. Κάντε όλες τις ερωτήσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοήσατε τα πάντα περί της πλαστικής όπως την επιθυμείτε. Μη βιαστείτε να φύγετε. Μη λάβετε ως μοναδικό κριτήριο την τιμή της επέμβασης. Αναλογιστείτε και ξανασκεφθείτε στο σπίτι όλη τη συζήτηση που έγινε με το γιατρό. Κάντε του μία δεύτερη επίσκεψη ή ακόμη και τρίτη. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά με άτομα που έχουν ήδη υποβληθεί στην ίδια επέμβαση. Έτσι μόνο θα ενημερωθείτε σωστά και θα είστε σίγουροι για την επιλογή του κατάλληλου πλαστικού. O βασικός στόχος είναι να σιγουρευτείτε ότι:

  • Oι προσδοκίες σας είναι πράγματι ρεαλιστικές.
  • Tο χειρουργείο είναι πράγματι η σωστή λύση στο πρόβλημά σας.
  • Ο ειδικός, τον οποίο επισκεφθήκατε, είναι πράγματι ο πιο κατάλληλα εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος για να αναλάβει τη δική σας πλαστική ή του παιδιού σας.
Η λεπτομερής ενημέρωση με κάθε τρόπο, σε συνδυασμό με την προσπάθεια να επιλεγεί ο κατάλληλος πλαστικός, θα βοηθήσει σίγουρα τον ενδιαφερόμενο να αποφασίσει τη λύση του προβλήματός του, με ρεαλισμό και αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς.

Η λεπτομερής ενημέρωση με κάθε τρόπο, σε συνδυασμό με την προσπάθεια να επιλεγεί ο κατάλληλος πλαστικός, θα βοηθήσει σίγουρα τον ενδιαφερόμενο να αποφασίσει τη λύση του προβλήματός του, με ρεαλισμό και αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς.

 

Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να τονίσω το γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται αύξηση αποτυχημένων ρινοπλαστικών στη χώρα μας. Ένας πολύ πιθανός λόγος γι' αυτό είναι ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι αποφασίζουν να χειρουργηθούν, ενδίδοντας σε υποσχέσεις απόκτησης τέλειας αισθητικής και λειτουργικής μύτης, με εφαρμογή αδόκιμων χειρουργικών προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στους υποψήφιους ως δήθεν νέες τεχνικές, χωρίς νυστέρι, αναίμακτα, χωρίς οστεοτομές και οίδημα (πρήξιμο), χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία, συχνά με χρήση ειδικών ενέσιμων υλικών και πολλά άλλα, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δόκιμα επιστημονικά βήματα πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να δίδονται στους υποψήφιους υποσχέσεις πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής, λες και πρόκειται για αλλαγή της κόμμωσης των μαλλιών.

Τελειώνοντας επισημαίνεται, ότι η λεπτομερής ενημέρωση επί της διαδικασίας πραγματοποίησης ρινοπλαστικής, σε συνδυασμό με την προσπάθεια να επιλεγεί ο κατάλληλος πλαστικός, θα βοηθήσει σίγουρα τον ενδιαφερόμενο να αποφασίσει τη λύση του προβλήματός του με ρεαλισμό και αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Επίσης, είναι δυνατό να τον προστατέψει επαρκώς από επιστημονικές ανακρίβειες, παραπληροφόρηση και ωραιοποιήσεις, που θα μπορούσαν να τον παρασύρουν σε λανθασμένη απόφαση.

Video: ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ - DR. MED. Β. ΠΑΥΛΙΔΕΛΗΣ

"Έχουμε μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην παρέα μας τον ιατρό Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη" δήλωσε η παρουσιάστρια κα Νικολέττα Ράλλη, στην εκπομπή "ΜΑDE IN STAR" του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL. Ο κ. Παυλιδέλης, φιλοξενούμενος στην εκπομπή, επεσήμανε ότι ο ενδιαφερόμενος για ρινοπλαστική, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στην αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου ρινοπλαστικού. Μεταξύ άλλων, τόνισε επίσης ότι είναι παρήγορο και ότι υπάρχει η λύση για όσους δυστυχώς, έκαναν μία κακή εμπειρία μετά από επέμβαση ρινοπλαστικής, αφού ο έμπειρος χειρουργός μπορεί να διορθώσει την αποτυχημένη ρινοπλαστική.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP