Ωτοπλαστική - Πλαστική Αυτιών: Ωραία και συμμετρικά αυτιά!

Με τον όρο ωτοπλαστική εννοούμε κάθε αισθητική επέμβαση που αποσκοπεί να διορθώσει οποιαδήποτε εκ γενετής ανωμαλία ή επίκτητη βλάβη του πτερυγίου του ωτός (έξω ους). Η πιο συχνή ωτοπλαστική επέμβαση είναι η πλαστική διόρθωσης πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων) και όταν αυτή πραγματοποιείται σωστά, μπορεί να δημιουργήσει τέλειο αποτέλεσμα.

Άλλες ωτοπλαστικές επεμβάσεις, που όμως δεν είναι τόσο συνηθισμένες, αλλά προσφέρουν επίσης θεαματικά αποτελέσματα, είναι η σμίκρυνση μεγάλων αυτιών (μειωτική ωτοπλαστική), η αποκατάσταση απλασίας πτερυγίου ωτός κ.α.

Η πιο συχνή ωτοπλαστική επέμβαση είναι η πλαστική διόρθωσης πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων). Όταν αυτή πραγματοποιείται σωστά,  δημιουργεί τέλειο αποτέλεσμα.

Η πιο συχνή ωτοπλαστική επέμβαση είναι η πλαστική διόρθωσης πεταχτών αυτιών (αφεστώτων ώτων). Όταν αυτή πραγματοποιείται σωστά, δημιουργεί τέλειο αποτέλεσμα.

Ωτοπλαστική: Το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει για όλη τη ζωή αναλλοίωτα. Τα αυτιά δεν αλλάζουν ποτέ πια θέση. ΠΡΙΝ: 2004, 6 ετών - META: 2016, 18 ετών.

Ωτοπλαστική: Το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει για όλη τη ζωή αναλλοίωτα. Τα αυτιά δεν αλλάζουν ποτέ πια θέση.

ΠΡΙΝ: 2004, 6 ετών - META: 2016, 18 ετών.

Tέσσερις στους δέκα χειρουργημένους για πεταχτά αυτιά είναι παιδιά σχολικής ηλικίας

Tέσσερις στους δέκα χειρουργημένους για πεταχτά αυτιά είναι παιδιά σχολικής ηλικίας.

Mε το σχηματισμό ανθέλικας, το πτερύγιο παύει πλέον να αφίσταται και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση (πλαστική της ανθέλικας)

Mε το σχηματισμό ανθέλικας, το πτερύγιο παύει πλέον να αφίσταται και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση (πλαστική της ανθέλικας).

Ωτοπλαστική σε παιδιά

H παρουσία αφεστώτων ώτων είναι συνήθως υπόθεση κληρονομική και διαπιστώνονται αμέσως κατά τη γέννηση του παιδιού. Το 5% των παιδιών, τα οποία γεννιούνται σε όλο τον κόσμο, γεννιούνται με πεταχτά αυτιά, ανεξάρτητα από φυλή ή γεωγραφική περιοχή της γης.

Ωτοπλαστική: διόρθωση πεταχτών αυτιών

Ωτοπλαστική: διόρθωση πεταχτών αυτιών

Απόλυτη συμμετρία και προσαρμογή και των δύο πτερυγίων ως προς την κεφαλή και ανάδειξη των ωραίων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Απόλυτη συμμετρία και προσαρμογή και των δύο πτερυγίων ως προς την κεφαλή και ανάδειξη των ωραίων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Πριν & Μετά: Eίναι σοφό, ένα παιδί με πεταχτά αυτιά να χειρουργηθεί πριν πάει στο δημοτικό σχολείο, με τη συμπλήρωση των 6 ετών.

Eίναι σοφό, ένα παιδί με πεταχτά αυτιά να χειρουργηθεί πριν πάει στο δημοτικό σχολείο, με τη συμπλήρωση των 6 ετών.

Εναρμόνιση θέσης δεξιού πτερυγίου, σύμφωνα με το φυσιολογικό αριστερό πτερύγιο. Εμφανής η δημιουργία ανθέλικας στο δεξί πτερύγιο.

Εναρμόνιση θέσης δεξιού πτερυγίου, σύμφωνα με το φυσιολογικό αριστερό πτερύγιο. Εμφανής η δημιουργία ανθέλικας στο δεξί πτερύγιο.

Tο εκ γενετής σχήμα των πτερυγίων, καθώς και η θέση τους,  δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Μόνο το μέγεθος του πτερυγίου μεγαλώνει. Τα παιδιά αποκτούν σχεδόν το μέγεθος αυτιού ενός ενήλικα, ήδη στην ηλικία των 6 ετών. Tο μέγεθος αυτό διατηρείται σταθερό στα περισσότερα άτομα, για όλη την υπόλοιπη ζωή. Σε ορισμένα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι δυνατόν να εμφανισθεί και νέα αύξηση του αυτιού. Aυτή αποδίδεται στην εμφάνιση κάποιων αυξητικών ορμονών στον οργανισμό, πράγμα το οποίο συνήθως δημιουργεί παράλληλα αύξηση και της μύτης.

Τις πιο πολλές φορές και τα δύο αυτιά αφίστανται το ίδιο, όμως δεν είναι σπάνιο να αφίσταται το ένα αυτί περισσότερο από το άλλο. Επίσης, καμιά φορά, αφίσταται μόνο το ένα από τα δύο. Ένα τέτοιο “πέταγμα” δεν είναι σ' όλα τα άτομα το ίδιο. Άλλοτε παρατηρείται ελάχιστη απόκλιση αυτιών και άλλοτε υπερβολική, μέχρι και κάθετου προσανατολισμού ως προς το κεφάλι.

Ορισμένες εκ γενετής μικρές ανωμαλίες θέσεως και μορφής του πτερυγίου του αυτιού (π.χ. τσαλάκωμα), διορθώνονται από μόνες τους ικανοποιητικά με την ανάπτυξη του νεογνού. Aν όμως το νεογέννητο έχει πράγματι ευδιάκριτα αφεστώτα ώτα, τότε η υπομονή, ώστε με το χρόνο να γίνουν τα αυτιά από μόνα τους αρμονικά και πιο όμορφα και να μην πετάνε, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.

Επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες, κυρίως των γονέων, να περιδένουν τα αυτιά με ελαστικό επίδεσμο, να τα κολλούν με λευκοπλάστ πάνω στο κεφάλι, να επιβάλλουν στο παιδί να κοιμάται άλλοτε πάνω στο ένα αυτί και άλλοτε πάνω στο άλλο, καθώς και πολλά άλλα μέτρα για να διορθωθούν τα αυτιά από μόνα τους, δεν φέρνουν το παραμικρό αποτέλεσμα. Δυστυχώς έτσι, μόνο ταλαιπωρούν το παιδί και το τραυματίζουν ψυχικά και σωματικά περισσότερο, αφού αμέσως μετά την άρση της πίεσης επανέρχεται το αυτί στην αρχική του, εκ γενετής, μη φυσιολογική θέση.

Αφεστώτα ώτα σημαίνει πεταχτά και υπερβολικά προεξέχοντα από το κεφάλι αυτιά

Αφεστώτα ώτα σημαίνει πεταχτά και υπερβολικά προεξέχοντα από το κεφάλι αυτιά.

Η κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών (96%) είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού και μόνο η ενδεδειγμένη και επιτυχημένη πλαστική εγχείρηση πεταχτών αυτιών μπορεί να τα διορθώσει.

Η κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών (96%) είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού και μόνο η ενδεδειγμένη και επιτυχημένη πλαστική εγχείρηση πεταχτών αυτιών μπορεί να τα διορθώσει.

Η πλαστική εγχείρηση “πεταχτών αυτιών”

του αυτιού, είτε ύπαρξη μιας υπερβολικά μεγάλης κόγχης του πτερυγίου.  Και στις δύο περιπτώσεις, μόνο η ενδεδειγμένη και επιτυχημένη πλαστική εγχείρηση αφεστώτων ώτων μπορεί να τα διορθώσει. Σκοπός λοιπόν αυτής της ωτοπλαστικής είναι να δημιουργηθεί χειρουργικά η ανθέλικα του αυτιού, όταν αυτή απουσιάζει εκ γενετής ή στην άλλη περίπτωση της παρουσίας υπερτροφικής κόγχης στο πτερύγιο, να πραγματοποιηθεί ελάττωση του μεγέθους της κόγχης, με τεχνική αφαίρεσης τμήματος χόνδρου της κόγχης.  Mε το σχηματισμό ανθέλικας, ή με σμίκρυνση της κόγχης,  παύει πλέον το πτερύγιο να υφίσταται και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση ως προς το κεφάλι. Πόνος στην ωτοπλαστική δεν παρατηρείται, ούτε κατά τη διάρκειά της επέμβασης,  ούτε μετεγχειρητικά.

Video: Για ωτοπλαστική μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, καλεσμένος στην εκπομπή "Έρρωσο... Να είσαι γερός", ΣΚΑI Τ.V.

Καμιά φορά (2%), η εντύπωση ότι κάποιος έχει πεταχτά αυτιά, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη αφεστώτος (πεταχτού) λοβίου, ενός ή και των δύο πτερυγίων. Η διόρθωση της ατέλειας αυτής απαιτεί ειδική χειρουργική αντιμετώπιση και αποσκοπεί στο να φέρει τα λοβία πλησιέστερα στο κεφάλι. Κατά κανόνα πρόκειται για εύκολη διόρθωση, επειδή το λοβίο δεν εμπεριέχει χόνδρο και επιτυγχάνεται με αφαίρεση δέρματος και τοποθέτηση απορροφήσιμου εσωτερικού ράμματος.

Ανατομικά - Αισθητικά μέρη αυτιού

Υπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές, για τη διόρθωση των αφεστώτων ώτων, ανάλογα με την αιτία που τα προκαλεί. Συνηθέστερες είναι, η δημιουργία νέας ανθέλικας και η ελάττωση της υπερτροφικής κόγχης.

Σκοπός ωτοπλαστικής

“Τέχνη και Τεχνικές στις Ωτοπλαστικές”.
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, που παρουσίασε στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της Α΄ ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Μάιος 2016.

Tις πιο πολλές φορές και τα δύο αυτιά αφίστανται το ίδιο, όμως δεν είναι σπάνιο να αφίσταται το ένα περισσότερο από το άλλο ή ακόμη μόνο το ένα από τα δύο.

Tις πιο πολλές φορές και τα δύο αυτιά αφίστανται το ίδιο, όμως δεν είναι σπάνιο να αφίσταται το ένα περισσότερο από το άλλο ή ακόμη μόνο το ένα από τα δύο.

Καμιά φορά, η εντύπωση ότι κάποιος έχει πεταχτά αυτιά, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη αφεστώτων (πεταχτών) λοβίων του πτερυγίου, των οποίων η διόρθωση της ατέλειας αυτής απαιτεί απλή χειρουργική τεχνική

Καμιά φορά, η εντύπωση ότι κάποιος έχει πεταχτά αυτιά, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη αφεστώτων (πεταχτών) λοβίων του πτερυγίου, των οποίων η διόρθωση της ατέλειας αυτής απαιτεί απλή χειρουργική τεχνική.

Ωτοπλαστική: Κατάλληλη ηλικία

Τέσσερις στους δέκα χειρουργημένους για πεταχτά αυτιά είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι επίσης πολύ συνηθισμένη πλαστική επέμβαση στους ενήλικες άνδρες. Οι γυναίκες αποφασίζουν σχετικά δυσκολότερα και συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία, αφού πρώτα βαρεθούν να σκεπάζουν για χρόνια τα πεταχτά αυτιά με τα μακριά μαλλιά τους. Tα μικρά παιδιά συνήθως δεν τα απασχολεί το πρόβλημα, ούτε είναι ευερέθιστα εξαιτίας των αυτιών τους. Tο παιδί αντιλαμβάνεται ότι με τα αυτιά του κάτι δεν πηγαίνει καλά, όταν για πρώτη φορά οι συνομήλικοι ή συμμαθητές του αρχίσουν να το κοροϊδεύουν γι' αυτά (bullying).

Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη και υγεία του παιδιού, που θα το συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή του. Οι γονείς πράττουν το σωστό για το παιδί τους, όταν δεν αφήσουν από την αρχή να δημιουργηθεί σ' αυτό, το αίσθημα της κατωτερότητας και του μη φυσιολογικού ατόμου. Είναι σοφό επομένως, ένα παιδί με πεταχτά αυτιά να χειρουργηθεί για ωτοπλαστική, πριν πάει στο δημοτικό σχολείο, με τη συμπλήρωση των 6 ετών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η επέμβαση ωτοπλαστικής δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της ενήλικης ζωής. Όμως αργότερα η εγχείρηση είναι συνήθως συνδεδεμένη με περισσότερη ψυχολογική επιβάρυνση, επειδή έφηβοι και ενήλικες ενοχλούνται περισσότερο από τη δυσμορφία αυτή και εκλαμβάνουν πιο συνειδητά την όλη διαδικασία της επέμβασης.

Ο ιατρός Dr. med. B. Παυλιδέλης, εξειδικευμένος στην Ωτοπλαστική

Διαπιστώνεται ότι η βιβλιογραφία αναφέρει περισσότερες από 100 διαφορετικές τεχνικές ωτοπλαστικής για τη διόρθωση πεταχτών αυτιών.

Η συμβολή του Dr. med. B. Παυλιδέλη όσον αφορά την εξέλιξη και μετάδοση νέων τεχνικών ωτοπλαστικής, αναγνωρίζεται από τους συναδέλφους του, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, με την συνεχή παρουσία του στα ευρωπαϊκά, διεθνή συνέδρια του κλάδου της Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης είναι ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (1998) και εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (E.A.F.P.S.) .

Δείτε ακόμη:

  1. Ωτοπλαστική: Η εγχείρηση διόρθωσης πεταχτών αυτιών
  2. Ωτοπλαστική: Μετά την εγχείρηση στα αφεστώτα ώτα
  3. Ωτοπλαστική: Φωτογραφίες ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ την επέμβαση

Ωτοπλαστική: Πρόσφατες επιστημονικές δραστηριότητες του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη

Για Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης στο 20ο ΩΡΛ Πανελλήνιο Συνέδριο. Ιατρική Σχολή Πανεπ. Θεσσαλίας, Οκτώβιος 2019.

Για Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης στο 20ο ΩΡΛ Πανελλήνιο Συνέδριο. Ιατρική Σχολή Πανεπ. Θεσσαλίας, Οκτώβιος 2019.

Στα πλαίσια του 20ου Πανελλήνιου ΩΡΛ Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης παρουσίασε ομιλίες με θέμα τη Ρινοπλαστική και Ωτοπλαστική.

Περισσότερα →

Ωτοπλαστική: Νέες Τεχνικές του Dr. med. B. Παυλιδέλη στην Ωτοπλαστική - Advanced otoplasty

Ωτοπλαστική: Νέες Τεχνικές του Dr. med. B. Παυλιδέλη στην Ωτοπλαστική - Advanced otoplasty

Σεπτέμβριος 2018 Στο Regensburg της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, 12 – 15 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης,

Περισσότερα →

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP