Ωτοπλαστική: η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο 19ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο, Aθήνα

Ωτοπλαστική: η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, Hilton, Aθήνα, Νοέμβριος 2017 Το 19ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Ηilton στην Αθήνα, 02 – 05 Νοεμβρίου 2017.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης συμμετείχε σε Στρογγύλη Τράπεζα “Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου”, όπου πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Ωτοπλαστική”.

Παρουσίασε μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση πεταχτών, αλλά και μεγάλων αυτιών. Στη συνέχεια, παρουσίασε εξαιρετικού ενδιαφέροντος περιστατικά ανάπλασης ελλείποντος πτερυγίου αυτιού, λόγω μικρωτίας – ανωτίας.

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης μοναδικός στο είδος του για την ανάπλαση πτερυγίου αυτιού με χρήση πλευρικού χόνδρου από το ίδιο το άτομο, παρουσίασε εκπαιδευτικό βίντεο με τις νεότερες τεχνικές διόρθωσης στα δύο στάδια της επέμβασης. Όπως τόνισε, η ομοιότητα του νέου αυτιού ως προς το φυσιολογικό αυτί υπερβαίνει το 90%.

Πρόεδρος του Σεμιναρίου, ο καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι. Γιωτάκης.

19ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

 

O Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο 19ο Πανελλήνιο  ΩΡΛ Συνέδριο,  HILTON- Aθήνα , Νοέμβριος 2017.
O Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο 19ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο, HILTON - Aθήνα, Νοέμβριος 2017.
Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του  Dr. med. B. Παυλιδέλη.
Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

 

Τοποθέτηση ελαστικού επιδέσμου και προστατευτικό δίχτυ για 4 ημέρες, μετά από εγχείρηση ωτοπλαστικής.
Τοποθέτηση ελαστικού επιδέσμου και προστατευτικό δίχτυ για 4 ημέρες, μετά από εγχείρηση ωτοπλαστικής.
Η ωτοπλαστική συστήνεται να πραγματοποιείται  σε ηλικία  6 ετών, πριν πάει το παιδί στο σχολείο.
Η ωτοπλαστική συστήνεται να πραγματοποιείται σε ηλικία 6 ετών, πριν πάει το παιδί στο σχολείο.

 

Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού με χρήση πλευρικού χόνδρου από το ίδιο το άτομο, σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός
Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού με χρήση πλευρικού χόνδρου από το ίδιο το άτομο, σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός
Η κατάλληλη ηλικία για την ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι από 8 ετών και μετά.
Η κατάλληλη ηλικία για την ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι από 8 ετών και μετά.

 

Το πάνελ των ομιλητών της Στρογγυλής Τράπεζας “Πλαστική Χειρουργική Προσώπου”:  
Από αριστερά: Ν. Mουσούρος,  Χ. Καραπάντζου, B. Παυλιδέλης, Ι. Γιωτάκης, Α. Φουστάνος,  Ε. Γιωτάκης.
Το πάνελ των ομιλητών της Στρογγυλής Τράπεζας “Πλαστική Χειρουργική Προσώπου”: Από αριστερά: Ν. Mουσούρος, Χ. Καραπάντζου, B. Παυλιδέλης, Ι. Γιωτάκης, Α. Φουστάνος, Ε. Γιωτάκης.

TOP