Τεχνικές Ωτοπλαστικής στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής Αθηνών 2015-2016

Μάιος 2016

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής Αθηνών 2015-2016
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, Μάιος 2016

 

Ωτοπλαστική: "Τέχνη και Τεχνικές" ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, που παρουσίασε στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της Α΄ ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Μάιος 2016.

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ανάμεσα στον Καθ. Ι. Γιωτάκη (αριστερά) και τον Καθ. Ι. Σέγγα (δεξιά), οι οποίοι προσφώνησαν και σχολίασαν την παρουσίαση με θέμα “ Tέχνη και Τεχνικές στις Ωτοπλαστικές”.

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014 - 2015: Τα χειρουργικά στάδια της Ρινοπλαστικής

Mάρτιος 2015

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014 - 2015
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο μάθημα της Ρινοπλαστικής, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης  παρουσίασε με ιδιαίτερα διδακτικό τρόπο "Τα χειρουργικά στάδια της Ρινοπλαστικής".

O κ. Παυλιδέλης αναφέρθηκε στη χειρουργική του ρινικού διαφράγματος και σε μοντέρνες χειρουργικές τακτικές πραγματοποίησης ρινοπλαστικής. Όπως τόνισε  στην ομιλία του “η επιτυχημένη ρινοπλαστική απαιτεί σωστά χειρουργημένο ρινικό διάφραγμα!”.

Η συμμετοχή του κ. Παυλιδέλη στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε στις 10.03.15, στο Αμφιθέατρο  του “Ιπποκράτειου” Νοσοκομείου Αθηνών.  Μετά το πέρας της ομιλίας ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στον κ. Παυλιδέλη και τους παρευρισκόμενους ιατρούς, με συντονιστή τον καθηγητή ΩΡΛ κ. Ιωάννη Σέγγα, γύρω από θέματα ρινοπλαστικής και χειρουργικής του ρινικού διαφράγματος.


Δείτε παρακάτω, περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα:

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2008 – 2009

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2008 – 2009
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Η ρινοπλαστική σήμερα»


2ο Συνέδριο, Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική,
2ο Συνέδριο, Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία,
16 - 17.03.2007, Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Νεώτερα δεδομενα στη ρινοπλαστική»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Ειδικές τεχνικές στις ρινοπλαστικές»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Τεχνικές πλαστικής διαφράγματος και
  ρινοπλαστικής»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Βασικές αρχές  λειτουργικής και αισθητικής
 ρινοπλαστικής»


Περισσότερα μετεκπαιδευτικά προγράμματα


TOP