Χειρουργική αφαίρεση ελιών - σπίλων

Εκτός από τα εκ γενετής διάφορα μορφώματα, όχι μόνο στο δέρμα του προσώπου, αλλά και όλου του σώματος, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να εμφανισθούν διάφορα ανεπιθύμητα ογκίδια, τα οποία στη συνέχεια πιθανόν και να μεγαλώσουν. Τα ογκίδια αυτά αποκαλούνται ελιές ή αλλιώς σπίλοι, και η διαδικασία αφαίρεσής τους ονομάζεται επιστημονικά αφαίρεση σπίλων.

Αφαίρεση μικρού σπίλου

Αφαίρεση μικρού σπίλου με πλαστική αποκατάσταση.

Αφαίρεση πολλαπλών σπίλων

Αφαίρεση πολλαπλών σπίλων με πλαστική αποκατάσταση απλής συρραφής.

Η ακριβής διάγνωση και ονομασία των σπίλων προκύπτει μόνο από την ιστολογική εξέταση μετά την αφαίρεσή τους π.χ. μελαγχρωματικός σπίλος, κύστη, λίπωμα, επιθηλίωμα, καρκίνωμα, κρεατοελιά, κακόηθες μελάνωμα, νεύρωμα κλπ.

Αφαίρεση μελαγχρωματικού σπίλου και πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, με γειτονικό δερματικό κρημνό

Αφαίρεση μελαγχρωματικού σπίλου και πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, με γειτονικό δερματικό κρημνό.

Aφαίρεση πολλαπλών σπίλων προσώπου με πλαστική αποκατάσταση απλής συρραφής

Aφαίρεση πολλαπλών σπίλων προσώπου με πλαστική αποκατάσταση απλής συρραφής.

Οι σπίλοι εντοπίζονται σε όλα τα σημεία του προσώπου, όμως πιο συχνά αναπτύσσονται γύρω από τη μύτη, τα μάτια και τα αυτιά. Η αφαίρεση των σπίλων είναι ευκολότερη όταν αυτοί είναι μικροί, επειδή τότε το μέγεθος του ελλείμματος που δημιουργείται μετά την αφαίρεση ενός σπίλου είναι μικρό. και καλύπτεται με απλή συρραφή του δέρματος.

Αφαίρεση σπίλου (κρεατοελιάς) από την περιοχή της ρινοπαρειακής αύλακας και σπίλου από την περιοχή του σαγονιού

Αφαίρεση σπίλου (κρεατοελιάς) από την περιοχή της ρινοπαρειακής αύλακας και σπίλου από την περιοχή του σαγονιού.

Αφαίρεση σπίλων - ελιών προσώπου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή

Αφαίρεση σπίλων - ελιών προσώπου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή.

Όταν όμως η έκταση του ελλείμματος είναι μεγάλη, για να καλυφθεί το δερματικό έλλειμμα π.χ. από την αφαίρεση μεγάλης ελιάς ή οποιασδήποτε άλλης δερματικής βλάβης, απαιτείται η χρήση γειτονικού δερματικού κρημνού ή ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος ολικού πάχους.

Αφαίρεση σπίλου και στη συνέχεια πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με γειτονικό δερματικό κρημνό, τύπου Limberg

Αφαίρεση σπίλου και στη συνέχεια πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με γειτονικό δερματικό κρημνό, τύπου Limberg.

Σχεδιασμός και αφαίρεση σπίλου. Στη συνέχεια πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με γειτονικό δερματικό κρημνό, τύπου Limberg

Σχεδιασμός και αφαίρεση σπίλου. Στη συνέχεια πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με γειτονικό δερματικό κρημνό, τύπου Limberg.

H επέμβαση στοχεύει στην πλήρη αφαίρεση της ελιάς μέχρι των ορίων υγιών ιστών και στη συνέχεια στην άρτια λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ελλείμματος. Aνάλογα με τη θέση και την έκταση του ελλείμματος, απαιτείται έξυπνη και σωστή επιλογή κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής.

Αφαίρεση ελιάς άνω βλεφάρου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή

Αφαίρεση ελιάς άνω βλεφάρου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή.

Σχεδιασμός και αφαίρεση ελιάς μετώπου. Πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με διπλό νησιδιακό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση παρουσίασε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Σχεδιασμός και αφαίρεση ελιάς μετώπου. Πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με διπλό νησιδιακό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση παρουσίασε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Όλο το υλικό το οποίο αφαιρείται κατά την αφαίρεση της ελιάς, πρέπει να αποστέλλεται απαραιτήτως για ιστολογική εξέταση, ώστε αφενός μεν να τίθεται η επακριβής ιστολογική διάγνωση, αφετέρου δε να επιβεβαιώνεται η εκτομή της βλάβης σε υγιείς ιστούς, πράγμα το οποίο και θα αποκλείσει την επανεμφάνισή της, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σχεδιασμός και αφαίρεση δερματικής βλάβης κάτω βλεφάρου. Πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με μεταθετικό γειτονικό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Σχεδιασμός και αφαίρεση δερματικής βλάβης κάτω βλεφάρου. Πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος με μεταθετικό γειτονικό κρημνό. Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Η αφαίρεση ελιάς του κάτω βλεφάρου και η πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία σε χειρουργείο μιας ημέρας (day surgery). Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Η αφαίρεση ελιάς του κάτω βλεφάρου και η πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος πραγματοποιήθηκε με τοπική αναισθησία σε χειρουργείο μιας ημέρας (day surgery). Η ιστολογική εξέταση έδειξε εικόνα βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Η διαδικασία αφαίρεσης σπίλων

Συνήθως, για την αφαίρεση των σπίλων αρκεί τοπική αναισθησία, χειρουργείο μίας ημέρας (day surgery) και λίγες ώρες παραμονής στην κλινική. Για την αφαίρεση μεγαλύτερων δερματικών βλαβών, κυρίως σε άτομα μεγάλης ηλικίας συνιστάται τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με νευροληπτοαναλγησία, παρουσία αναισθησιολόγου. Ο πόνος αντιμετωπίζεται με κατάλληλα αναλγητικά και είναι απόλυτα ελεγχόμενος. Το οίδημα (πρήξιμο) υποχωρεί εντός 48ώρου και δεν υπάρχουν μετεγχειρητικές επιπλοκές. Tα ράμματα κόβονται σταδιακά σε 5 - 7 ημέρες και ο ασθενής πρέπει μετεγχειρητικά να αποφεύγει συστηματικά την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Όλο το υλικό το οποίο αφαιρείται κατά την εκτομή της ελιάς, πρέπει να αποστέλλεται απαραιτήτως για ιστολογική εξέταση, ώστε αφενός μεν να τίθεται η επακριβής ιστολογική διάγνωση, αφετέρου δε να επιβεβαιώνεται η εκτομή της βλάβης σε υγιείς ιστούς.

Όλο το υλικό το οποίο αφαιρείται κατά την εκτομή της ελιάς, πρέπει να αποστέλλεται απαραιτήτως για ιστολογική εξέταση, ώστε αφενός μεν να τίθεται η επακριβής ιστολογική διάγνωση, αφετέρου δε να επιβεβαιώνεται η εκτομή της βλάβης σε υγιείς ιστούς.

Aφαίρεση ελιών προσώπου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή.

Aφαίρεση ελιών προσώπου και πλαστική αποκατάσταση με απλή συρραφή.

Συμπέρασμα: η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την αφαίρεση ελιάς με άμεση πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, είναι:
1. Αξιολόγηση της βλάβης και σχεδιασμός της χειρουργικής πορείας.
2. Ευρεία εκτομή της βλάβης μακροσκοπικά σε υγιείς ιστούς και άμεση επιτόπου πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος.
3. Απαραιτήτως, ιστολογική εξέταση του εκτομηθέντος παρασκευάσματος.
4. Φωτογραφική τεκμηρίωση της βλάβης πριν την επέμβαση, αμέσως μετά το τέλος της επέμβασης, καθώς και μετά την πλήρη ίαση.
5. Εάν χρειαστεί, συμπληρωματική διορθωτική επέμβαση.

Δεν συνιστώνται:

  • Προεγχειρητική βιοψία.
  • Ταχεία βιοψία της εκτομηθείσης βλάβης.
  • Πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος, σε δεύτερο χρόνο, μετά την παραλαβή της ιστολογικής έκθεσης.
Ευρεία εκτομή της βλάβης μακροσκοπικά σε υγιείς ιστούς και άμεση επιτόπου πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος.

Ευρεία εκτομή της βλάβης μακροσκοπικά σε υγιείς ιστούς και άμεση επιτόπου πλαστική αποκατάσταση του ελλείμματος.

Η χειρουργική αφαίρεση πάσης φύσεως δερματικών βλαβών από το πρόσωπο, καθώς και η πλαστική αποκατάσταση των ελλειμμάτων που δημιουργούνται, είναι η προτιμότερη μέθοδος σε σύγκριση με κάθε άλλου είδους τεχνικές αφαίρεσης βλαβών.

Η χειρουργική αφαίρεση πάσης φύσεως δερματικών βλαβών από το πρόσωπο, καθώς και η πλαστική αποκατάσταση των ελλειμμάτων που δημιουργούνται, είναι η προτιμότερη μέθοδος σε σύγκριση με κάθε άλλου είδους τεχνικές αφαίρεσης βλαβών.

Video: Αφαίρεση Ελιάς Δέρματος - Σπυριά - Λίπωμα

Ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης καλεσμένος σε συνέντευξη στο MEGA Channel T.V. και στην εκπομπή "Mommy" εξηγεί γιατί η έκθεση στον ήλιο προκαλεί βλάβες στο δέρμα και πώς μπορούμε να προστατευθούμε εμείς και τα παιδιά μας.
Η αντιμετώπιση των διαφόρων μορφωμάτων του δέρματος συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση της βλάβης σε υγιείς ιστούς, ώστε όλο το υλικό που αφαιρείται να τίθεται σε επακριβή ιστολογική διάγνωση (π.χ. μελαγχρωματικός σπίλος, καλοήθης κύστη, επιθηλίωμα, βασικοκυτταρικό - ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, κακόηθες μελάνωμα κλπ.). Η έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση κάθε βλάβης του δέρματος πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς.

video

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP