Ωτοπλαστική: Μίκρεμα των μεγάλων πτερυγίων αυτιών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Duesseldorf, Germany, 24 - 28 Σεπτεμβρίου 2008

Ωτοπλαστική: Μίκρεμα των μεγάλων πτερυγίων αυτιών Στο Duesseldorf της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε στις 24 - 28 Σεπτεμβρίου 2008 το 31ο ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (E.A.F.P.S.). Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο Prof. Dr. Dr. Ralf Siegert και σε αυτό έλαβαν μέρος ιατροί πλαστικοί χειρουργοί προσώπου από όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, ο οποίος αναφέρθηκε στον τομέα της Ωτοπλαστικής που αφορά στην ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων αυτιών. Tην ομιλία του ανέπτυξε με 56 διαφάνειες, όπου μέσα από δικά του χειρουργικά περιστατικά, παρουσίασε τεχνικές που σκοπό έχουν, ένα μεγάλο πτερύγιο του αυτιού, να αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος και όψη, χωρίς να είναι ορατά τα σημάδια της εγχείρησης. Όπως ανέφερε ο κ. Παυλιδέλης, σύμφωνα με τη στατιστική των δικών του περιστατικών, η αισθητική πλαστική επέμβαση για τη διόρθωση των μεγάλων αυτιών είναι συχνότερη στους άνδρες (ποσοστό 70%) παρά στις γυναίκες (ποσοστό 30%). Τόνισε επίσης, ότι η ένδειξη για την εγχείρηση αυτή είναι καθαρά υποκειμενική, περισσότερο από κάθε άλλη αισθητική πλαστική επέμβαση και δε βασίζεται καθόλου σε αντικειμενικά κριτήρια.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 260 εξειδικευμένοι ιατροί πλαστικοί χειρουργοί προσώπου, οι οποίοι είναι και χειρουργοί ωτορινολαρυγγολόγοι, καθώς επίσης και ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου ήταν η αγγλική.

Ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (E.A.F.P.S.) στην Ελλάδα και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.


Δείτε περισσότερες ομιλίες του Dr. med. B. Παυλιδέλη σε Συνέδρια και Σεμινάρια Εξωτερικού

European Academy of Facial Plastic Surgery
ΑGENDA
Committee Meeting March 20, 1999
Lübeck Γερμανίας

O Dr. med. B. Παυλιδέλης, παρουσίασε ομιλία με θέμα Bilobed melolabial flap for reconstruction of the nasal dorsum (case presentation)” – Πλαστική αποκατάσταση της ράχης της ρινός με χρήση δίλοβου κρημνού.
Mετά το πέρας της συνάντησης, ο καθηγητής Prof. Dr. Dr. Hilko Weerda, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των προσκεκλημένων ομιλητών στην κατοικία του.


Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, με πρόεδρο τον Prof. Dr. C. Herberhold, πραγματοποίησε στις 12 - 14.06.1998, τη Θερινή Συνάντηση στη Βόννη, Γερμανία.

Μεταξύ των ομιλητών, ο Dr. med. ΄Β. Παυλιδέλης, παρουσίασε ομιλία με θέμα The autogenous costal cartilage for correction of saddle nose” - Διόρθωση εφιππιοειδούς μύτης με χρήση αυτογενούς πλευρικού χόνδρου.

TOP