Ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη με θέμα “Διαχείριση Περιστατικού Διορθωτικής Ρινοπλαστικής”, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ

Οκτώβριος 2018

Ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη με θέμα “Διαχείριση Περιστατικού Διορθωτικής Ρινοπλαστικής”, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑΝέα εξειδικευμένα θέματα ρινοπλαστικής παρουσιάστηκαν στη 2η Ημερίδα Ρινοπλαστικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, στις 20 Οκτωβρίου 2018.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τη διαχείριση περιστατικού διορθωτικής ρινοπλαστικής, στο οποίο εγένετο αποκατάσταση της μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική, που έγινε αλλού. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Παυλιδέλης, ο χρυσός κανόνας για την διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πρώτον η πραγματοποίηση της διορθωτικής ρινοπλαστικής μετά παρέλευση ενός έτους από την προηγούμενη επέμβαση και δεύτερον η επιλογή, διαμόρφωση, τοποθέτηση και συρραφή των κατάλληλων αυτομοσχευμάτων που λαμβάνονται από το ίδιο το άτομο.

Την ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και το Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ – ΥΓΕΙΑ, Οκτώβριος 2018.
Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ – ΥΓΕΙΑ, Οκτώβριος 2018.
Λήψη χόνδρινου μοσχεύματος από το πτερύγιο του αυτιού του ίδιου του ασθενούς, για τη διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής.
Λήψη χόνδρινου μοσχεύματος από το πτερύγιο του αυτιού του ίδιου του ασθενούς, για τη διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής.

 

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης με τους διοργανωτές της ημερίδας,  κ. Α. Κυπραίου και κ. Χ. Γεωργάλα (δεξιά), καθώς και τους προσκεκλημένους ξένους ομιλητές Dr. H. Saleh (Λονδίνο) και Α. S. Vieira (Πορτογαλία).

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης με τους διοργανωτές της ημερίδας, κ. Α. Κυπραίου και κ. Χ. Γεωργάλα (δεξιά), καθώς και τους προσκεκλημένους ξένους ομιλητές Dr. H. Saleh (Λονδίνο) και Α. S. Vieira (Πορτογαλία).


Ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη με θέμα τη διορθωτική ρινοπλαστική, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ

Οκτώβριος 2017

Ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη με θέμα “Ρινοπλαστική: Πολλαπλά μοσχεύματα στη διορθωτική ρινοπλαστική (Multiple grafting in revision rhinoplasty)”, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ Mε σκοπό την εξειδικευμένη παρουσίαση όλων των νεότερων τάσεων και εξελίξεων στην αισθητική, λειτουργική και επανορθωτική Ρινοπλαστική, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ, στις 14 Οκτωβρίου 2017.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ειδικών ο Dr. med. B. Παυλιδέλης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τις τεχνικές αποκατάστασης της μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική, με χρήση πολλαπλών μοσχευμάτων από το ίδιο το άτομο. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Παυλιδέλης, τα χόνδρινα ή οστέινα αυτομοσχεύματα από το πτερύγιο του αυτιού ή το ρινικό διάφραγμα του ίδιου του ασθενούς, σωστά προετοιμασμένα και σωστά τοποθετημένα χωρίς τάση και πίεση, είναι τα πλέον κατάλληλα για κάθε είδους διορθωτική ρινοπλαστική. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, για να πραγματοποιηθεί μια διορθωτική ρινοπλαστική είναι η παρέλευση ενός έτους από την τελευταία επέμβαση, χρόνος απαραίτητος, για την επούλωση των χειρουργικών τραυμάτων της προηγούμενης εγχείρησης.

Στην Ημερίδα προσκλήθηκαν ως ομιλητές οι διεθνώς γνωστοί καθηγητές Pietro Palma, Iταλία, Fazil Apaydin, Τουρκία, και Frederick Menick, Aμερική.

Την Ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ και το Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Παραρρινίων και Βάσης Κρανίου του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

 

Δύο από τις εξήντα διαφάνειες της ομιλίας του Dr. med. Β. Παυλιδέλη, με θέμα τη διορθωτική Ρινοπλαστική.
Δύο από τις εξήντα διαφάνειες της ομιλίας του Dr. med. Β. Παυλιδέλη, με θέμα τη διορθωτική Ρινοπλαστική.

Δύο από τις εξήντα διαφάνειες της ομιλίας του Dr. med. Β. Παυλιδέλη, με θέμα τη διορθωτική Ρινοπλαστική

Prof. P. Palma, Iταλία, Dr. med. Β. Παυλιδέλης και Prof. F. Apaydin, Τουρκία.

Prof. P. Palma, Iταλία, Dr. med. Β. Παυλιδέλης και Prof. F. Apaydin, Τουρκία.

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Σμύρνης, Fazil Apaydin με τη σύζυγό του, καθηγήτρια φαρμακολογίας, επισκέφθηκαν τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη στο ιατρείο του και τον προσκάλεσαν να τους επισκεφθεί στη Σμύρνη. Ο κ Apaydin είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου έως το 2018, που απαριθμεί έως σήμερα, 1200 μέλη από τις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Σμύρνης, Fazil Apaydin με τη σύζυγό του, καθηγήτρια φαρμακολογίας, επισκέφθηκαν τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη στο ιατρείο του και τον προσκάλεσαν να τους επισκεφθεί στη Σμύρνη. Ο κ Apaydin είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου έως το 2018, που απαριθμεί έως σήμερα, 1200 μέλη από τις περισσότερες χώρες του κόσμου.

TOP