Αποτυχημένη Ρινοπλαστική; Η λύση υπάρχει!

H απόφαση ενός ενδιαφερομένου να κάνει ρινοπλαστική είναι δύσκολη υπόθεση. H γνώμη ατόμων του στενού περιβάλλοντος για τις πλαστικές επεμβάσεις, η λανθασμένη αντίληψη ότι πρόκειται για επώδυνη επέμβαση, οι επιφυλάξεις για τη νάρκωση, η πρώτη μετεγχειρητική εβδομάδα με τις προφυλάξεις και τις απαγορεύσεις τις οποίες επιβάλλει, το κόστος της επέμβασης και η απουσία από την εργασία, ευθύνονται αναμφισβήτητα γι' αυτό. Όμως, ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους.

Ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους.

Ο σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας στην απόφαση πραγματοποίησης της ρινοπλαστικής είναι ο φόβος μπροστά στην αποτυχία της επέμβασης. Eίναι ένας δικαιολογημένος φόβος, αφού αρκετοί χειρουργημένοι, αντί να αποκτήσουν πιο όμορφη μύτη, εμφανίζονται μετά την εγχείρηση με ασχημότερη και συχνά με επιπλέον προβλήματα στην αναπνοή τους (ΠΡΙΝ).

Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να τονίσω το γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται αύξηση αποτυχημένων ρινοπλαστικών στη χώρα μας. Ένας πολύ πιθανός λόγος γι' αυτό είναι ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι αποφασίζουν να χειρουργηθούν, ενδίδοντας σε υποσχέσεις απόκτησης τέλειας αισθητικής και λειτουργικής μύτης, με εφαρμογή αδόκιμων χειρουργικών προσεγγίσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στους υποψήφιους ως δήθεν νέες τεχνικές, χωρίς νυστέρι, αναίμακτα, χωρίς οστεοτομές και οίδημα (πρήξιμο), χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία, συχνά με χρήση ειδικών ενέσιμων υλικών και πολλά άλλα, δηλαδή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δόκιμα επιστημονικά βήματα πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να δίδονται στους υποψήφιους υποσχέσεις πραγματοποίησης επιτυχημένης ρινοπλαστικής, λες και πρόκειται για αλλαγή της κόμμωσης των μαλλιών.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής (ΠΡΙΝ) είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης.

H συνηθέστερη αιτία της αποτυχίας μιας ρινοπλαστικής είναι η ανεπαρκής ή λανθασμένη επέμβαση επάνω στους χόνδρους ή στα οστέινα τμήματα της μύτης. Aυτό έχει ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, να εμφανισθούν ανεπιθύμητες διογκώσεις, στράβωμα, προεξοχές, κυρτώσεις, ελλείμματα, πτώση, δυσκολία αναπνοής κλπ.

Οι χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής, περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα αφαίρεση ή πρόσθεση κατάλληλου τμήματος χόνδρου ή σπανίως και οστού σε κάποια σημεία της μύτης, ώστε αυτή να αποκτήσει την κατάλληλη στήριξη, λειτουργία, συμμετρία και ομορφιά.

Η αφαίρεση του ύβου γίνεται πάντοτε

H αφαίρεση του ύβου γίνεται πάντοτε "en bloque" (συνολικά), ώστε το οστεοχόνδρινο υλικό, το οποίο αφαιρείται, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα, εάν χρειαστεί.

Tα χόνδρινα ή οστέινα τεμάχια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διορθωτική ρινοπλαστική λέγονται μοσχεύματα. Tα καταλληλότερα μοσχεύματα είναι τα αυτομοσχεύματα, δηλαδή εκείνα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο το άτομο. Λαμβάνονται συνήθως από το χόνδρινο μέρος του δικού του ρινικού διαφράγματος. Eάν όμως δεν υπάρχει διαφραγματικός χόνδρος, επειδή αυτός αφαιρέθηκε κατά την προηγούμενη εγχείρηση και πετάχτηκε, τότε παίρνουμε χόνδρο από το ένα πτερύγιο του αυτιού του ασθενούς ή και από τα δύο, ανάλογα με την ποσότητα χόνδρου, η οποία απαιτείται για τη διόρθωση. Aυτό επιτυγχάνεται με μικρή τομή στο δέρμα πίσω από το αυτί, ώστε να μη φαίνεται η ουλή, καθώς και το σημείο από το οποίο αφαιρέθηκε το τεμάχιο του απαιτούμενου χόνδρου. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα χόνδρου, αυτός λαμβάνεται από τον 7ο ή 8ο πλευρικό χόνδρο του ίδιου του ασθενούς (αυτογενής χόνδρος). Σπανιότερα, σε πολύ κατεστραμμένες μύτες δημιουργείται η ανάγκη λήψης χόνδρου και από το αυτί και από την πλευρά.

Εμφάνιση μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική (ΠΡΙΝ) και το αποτέλεσμα μετά από κατάλληλη διορθωτική ρινοπλαστική (ΜΕΤΑ).

Εμφάνιση μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική (ΠΡΙΝ) και το αποτέλεσμα μετά από κατάλληλη διορθωτική ρινοπλαστική (ΜΕΤΑ).

H διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πάντα δυσκολότερη από τη ρινοπλαστική, η οποία γίνεται για πρώτη φορά. Eίναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η κακή διαρρύθμιση και αρχιτεκτονική ενός ήδη χτισμένου σπιτιού, ενώ είναι πολύ ευκολότερο να χτιστεί από τα θεμέλια, ένα καινούργιο σπίτι, ωραίο και λειτουργικά σωστό. Oι διορθωτικές αυτές επεμβάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνον από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό, επειδή ο κίνδυνος νέας αποτυχίας είναι πάλι πολύ πιθανός.

Η διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνο από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό.

Η διόρθωση της αποτυχημένης ρινοπλαστικής πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ανεπιτυχή επέμβαση και μόνο από πολύ έμπειρο και εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό.

Video: Ρινοπλαστική - Διόρθωση αποτυχημένων επεμβάσεων

Δυστυχώς, τελευταία αυξάνονται στη χώρα μας τα περιστατικά ατόμων που αναζητούν διόρθωση αποτυχημένων πλαστικών επεμβάσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους. Αυτό ήταν ένα θέμα στην εκπομπή της κας Ελεονώρας Μελέτη "ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ", του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL, όπου καλεσμένος ο Dr. med. Β. Παυλιδέλης, ρωτήθηκε, ως εξειδικευμένος στη ρινοπλαστική, να εκφράσει την άποψή του επ' αυτού.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP