Ρινοπλαστική και Εγχείρηση Ρινικού Διαφράγματος: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Δεκέμβριος 2019

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2018 - 2019
Επανεπέμβαση στη ρινοπλαστική

 

Επανεπέμβαση στη ρινοπλαστική ήταν το θέμα που παρουσίασε ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης στην ομιλία του, στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2019 - 2020, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

 

Επανεπέμβαση στη ρινοπλαστική
Επανεπέμβαση στη ρινοπλαστική

 


Νοέμβριος 2018

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2018 - 2019
Τεχνικές για επιτυχημένη ρινοπλαστική και αντοχή του ωραίου αποτελέσματος  σε βάθος χρόνου

 

Τεχνικές για επιτυχημένη ρινοπλαστική και αντοχή του ωραίου αποτελέσματος σε βάθος χρόνου, παρουσίασε ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης κατά την ομιλία του, στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2018 – 2019, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο κ. Παυλιδέλης με βάση την πολυετή εμπειρία του, ανέλυσε στους συναδέλφους του, τους χρυσούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στη ρινοπλαστική, ώστε να επιτευχθούν άριστα αισθητικά και λειτουργικά μακροχρόνια αποτελέσματα, επιδεικνύοντας πληθώρα περιστατικών ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την επέμβαση.

 


Ιανουάριος 2018

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017 - 2018
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Για τη ρινοπλαστική στη σκολιωτική μύτη πραγματοποίησε ομιλία ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, στις 16.01.2018, στο Αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών. Ιατρική Σχολή, Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ΩΡΛ Κλινική, 2017 - 2018.

Ο κ. Παυλιδέλης παρουσίασε τεχνικές για τον ευθειασμό του σκολιωτικού ρινικού διαφράγματος, οι οποίες εφαρμόζονται τόσο σε κλειστή όσο και σε ανοιχτή ρινοπλαστική. Όπως ανέφερε, η ανοιχτή ρινοπλαστική κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της κλειστής ρινοπλαστικής, καθώς εξασφαλίζει καλύτερη προσπέλαση στη μύτη και επομένως καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, παρουσίασε τον δεκάλογο της επιτυχημένης ρινοπλαστικής με βάση την εμπειρία του από 8.000 και πλέον ρινοπλαστικές.

Δείτε ακόμη από την ομιλία - παρουσίαση του κ. Παυλιδέλη:

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1. Απαιτείται σωστά χειρουργημένο ρινικό διάφραγμα.

2. O ύβος αφαιρείται συνήθως “en bloque”. Γενικότερα, συνιστώνται μικρές αφαιρέσεις.

3. Χρησιμοποιούνται μόνο αυτομοσχεύματα. Αποφεύγονται ξένα υλικά.

4. Χρησιμοποιούνται λεπτοί οστεοτόμοι.

5. Πραγματοποιείται με συνδυασμό γενικής νάρκωσης και τοπικής αναισθησίας, όπου ενίεται διάλυμα ξυλοκαΐνης - αδρεναλίνης 2% για λιγότερο αιμορραγικό χειρουργικό πεδίο.

6. Τοποθετείται ελάχιστος, μη πιεστικός επιπωματισμός για μία έως δύο ημέρες.

7. Η “ανοικτή ρινοπλαστική” κερδίζει συνεχώς έδαφος, επειδή εξασφαλίζει ευκολότερη προσπέλαση.

8. Προσαρμόζεται το πηγούνι στη νέα μύτη, για αρμονικό προφίλ, εφόσον αυτό απαιτείται.

9. Λαμβάνεται υπόψη η ελαστικότητα του δέρματος.

10. Η μέθοδος προστασίας με γύψο, αποδεικνύεται διαχρονική.

Ενδεικτικά παρατίθενται περιστατικά με στραβό ρινικό διάφραγμα, που χειρουργήθηκαν για ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική.

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 


Δεκέμβριος 2016

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016 - 2017
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

"Ρινοπλαστική" ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. Bασίλη Παυλιδέλη, στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2016 - 2017.

Όπως τόνισε ο κ. Παυλιδέλης, η εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος και η ρινοπλαστική συνιστάται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, διότι το ρινικό διάφραγμα και η μύτη αποτελούν μια ενιαία χειρουργική οντότητα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η ανοιχτή ρινοπλαστική κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της κλειστής ρινοπλαστικής, καθώς εξασφαλίζει καλύτερη προσπέλαση στη μύτη και εφαρμόζεται κυρίως σε δύσκολα περιστατικά.

Η ομιλία - παρουσίαση περιελάμβανε ογδόντα πέντε διαφάνειες και ένα βίντεο επίδειξης χειρουργικής τεχνικής με περιστατικά του κ. Παυλιδέλη.

Ενδεικτικά παρατίθενται λίγες διαφάνειες από την ομιλία - παρουσίαση του κ. Παυλιδέλη

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

Δείτε παρακάτω, περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα:

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Ειδικές τεχνικές στις ρινοπλαστικές»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Τεχνικές πλαστικής διαφράγματος και
  ρινοπλαστικής»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Βασικές αρχές  λειτουργικής και αισθητικής
 ρινοπλαστικής»


Δείτε εδώ περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα


TOP