Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Πρόσωπου (EAFPS) - Italy, Milano, Stresa, 13 - 14 May 2011

10 Ιουνίου 2011

Στη Stresa του Μιλάνου, στις 13 και 14 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, παρουσία του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και των αντιπροσώπων των κρατών μελών.

Αναλύθηκαν τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και σχεδιάστηκαν δραστηριότητες και παρεμβάσεις για το μέλλον, που εστιάστηκαν κυρίως στη στήριξη της εκπαίδευσης νέων χειρουργών ΩΡΛ, στην Πλαστική Χειρουργική Προσώπου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτό, έλαβαν μέρος οι δύο αντιπρόσωποι της Εταιρείας αυτής στην Ελλάδα, Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου και ο καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Γενικός Γραμματέας της ίδιας εταιρείας.

Ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο EAFPS 2011

Διοικητικό Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Πρόσωπου (EAFPS).
O Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης διακρίνεται 4ος από αριστερά.

TOP