11ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας & 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής και Ρινοπλαστικής, με εξάσκηση πάνω σε νωπά παρασκευάσματα

Θεσσαλονίκη, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 04 - 06.02.2011

To 11o Πανελλήνιο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, σε συνεργασία με την Ελληνική  Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”,  από 04 έως 06.02. 2011.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου αυτού, οργανώθηκε το 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής και Ρινοπλαστικής.  Ο Πρόεδρος του Σεμιναρίου, καθηγητής ΩΡΛ κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, χειρούργησε διδακτικά. Την επικοινωνία μεταξύ χειρουργείου και αίθουσας μετάδοσης συντόνισαν ο καθηγητής ΩΡΛ κ. Ιωάννης Γιωτάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, καθώς και ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.

Ο Dr. med. Β. Παυλιδέλης επιπλέον, μίλησε με θέμα "Long term results in rhinoplasty and how to achieve them" (μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στη ρινοπλαστική και πώς αυτό επιτυγχάνεται) και δίδαξε στο ανατομείο, πρακτικά θέματα ρινοπλαστικής.

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ξένοι ομιλητές,  Dr. H. Gassner, Germany, Dr. C. Georgalas, The Netherlands, Prof. T. Kuhnel, Germany, Prof. P. Palma, Italy και Prof. B. Schick, Germany, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστικής.

TOP