Διαπανεπιστημιακή Eκπαίδευση στη Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική... από την ΩΡΛ Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης !

12 Οκτωβρίου 2010 | 09:52 πμ

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 6 έως 10 Οκτωβρίου 2010 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το 3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας, με πρακτική εξάσκηση (workshop) των εκπαιδευομένων ιατρών σε νωπά παρασκευάσματα. Το σεμινάριο διοργάνωσε ο καθηγητής ΩΡΛ της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Βασίλειος Δανιηλίδης.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του σεμιναρίου εκλήθησαν να διδάξουν στη θεωρία αλλά και στην πράξη στο πειραματικό χειρουργείο, κορυφαίοι Έλληνες και Ευρωπαίοι ΩΡΛ χειρουργοί, με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς της Ωτορινολαρυγγολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου. Mεταξύ των διδασκόντων ήταν και ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, εξειδικευμένος στη Ρινοπλαστική, Ωτοπλαστική και Πλαστική Χειρουργική Προσώπου.

Ως συντονιστής και εκπαιδευτής του πρακτικού σεμιναρίου της λειτουργικής και αισθητικής ρινοπλαστικής, τόνισε την αναγκαιότητα της συνεχούς πρακτικής εκπαίδευσης των νέων ιατρών κοντά σε έμπειρους χειρουργούς για την εκμάθηση βήμα προς βήμα των χειρουργικών τεχνικών στην καθ' ημέραν πράξη. Στα πλαίσια δε του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ωτοπλαστικής, παρουσίασε βασικές και νεώτερες χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης των πεταχτών αυτιών (αφεστώτα ώτα) και ως εκπαιδευτής καθοδήγησε τους συμμετέχοντες νέους ιατρούς κατά την πρακτική τους εξάσκηση σε νωπά παρασκευάσματα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των πεταχτών αυτιών δεν είναι απαραίτητη για λειτουργικούς λόγους, όμως γίνεται αποκλειστικά για λόγους βελτίωσης της αισθητικής εμφάνισης των πτερυγίων των αυτιών.

Ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.


Δείτε παρακάτω, περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα:


Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2005 – 2006
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Πλαστικές των πτερυγίων των ώτων»Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2002 – 2003
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Η πλαστική διόρθωση των αφεστώτων ώτων»Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2000 – 2001
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Η πλαστική διόρθωση των αφεστώτων ώτων
και η ανάπλαση του ελλείποντος πτερυγίου ωτός»Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 1999 – 2000
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Μοντέρνες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής
προσώπου για τη διόρθωση ουλών και χηλοειδών»Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 1998 – 1999
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Δερματικοί κρημνοί & μοσχεύματα
στην πλαστική χειρουργική προσώπου»

TOP