Δυνατότητες πλαστικής χειρουργικής προσώπου

Με την πλαστική χειρουργική προσώπου μπορούν να αποκατασταθούν οι λειτουργικές βλάβες, τις οποίες παρουσιάζει ένα πρόσωπο και συγχρόνως να βελτιωθεί αισθητικά η εμφάνισή του. Διορθώνονται ή εξαλείφονται δυσμορφίες, παραμορφώσεις και αντιαισθητικά χαρακτηριστικά προσώπου, τα οποία είτε υπάρχουν εκ γενετής είτε εμφανίζονται λόγω της γήρανσης ή μετά από ατύχημα.

Οι μοναδικές δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής προσώπου - ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Οι μοναδικές δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής προσώπου - ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Οι μοναδικές δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής προσώπου - ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 


Οι μοναδικές δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής προσώπου - ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Οι μοναδικές δυνατότητες της πλαστικής χειρουργικής προσώπου - ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 

 

Έτσι λοιπόν, η αισθητική πλαστική χειρουργική προσώπου αποσκοπεί στη διατήρηση ή δημιουργία προσώπου με φυσικά χαρακτηριστικά, τονίζοντας τα ωραία σημεία του και εξαλείφοντας τις ατέλειες του, χωρίς όμως να προκαλεί βλάβη στη φυσιολογική λειτουργία και κινητικότητα του.

Computer Imaging System

"Computer Imaging System"
Σύστημα επεξεργασίας εικόνας σε υπολογιστή.

O Dr. med. B. Παυλιδέλης παρουσιάζει στον ενδιαφερόμενο την έκταση και τα όρια του δυνατού και εφικτού αποτελέσματος της πλαστικής επέμβασης, με χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

 

H πλαστική χειρουργική είναι συνδυασμός επιστημονικής γνώσης, δεξιοτεχνίας στα δάχτυλα, τέχνης και καλλιτεχνίας. Απώτερος στόχος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής είναι η καλύτερη δυνατή βελτίωση της εμφάνισης, με προσπάθεια ρεαλιστικής προσέγγισης στην τελειότητα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο τα άτομα, τα οποία σκέφτονται να υποβληθούν σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο, να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και βέβαια να είναι συναισθηματικά ώριμα.

H βελτίωση, η οποία επιτυγχάνεται στην εμφάνιση μετά από επιτυχημένη πλαστική επέμβαση, είναι σίγουρο ότι θα ωφελήσει ψυχολογικά το άτομο αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή του, την αυτοεκτίμησή του και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όμως αυτό δεν αποτελεί πανάκεια ή μαγική λύση στα πάσης φύσεως προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματά του.

Διορθωτικές επεμβάσεις βλεφάρων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Διορθωτικές επεμβάσεις βλεφάρων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Διορθωτικές επεμβάσεις βλεφάρων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 


Διορθωτικές επεμβάσεις βλεφάρων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Διορθωτικές επεμβάσεις βλεφάρων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 

 

O πλαστικός χειρουργός είναι ιατρός, δεν είναι μάγος. Έχει την ηθική δέσμευση να εγγυηθεί ότι γνωρίζει να πραγματοποιεί σε υψηλό βαθμό την επέμβαση, την οποία αναλαμβάνει και να υποσχεθεί ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να λύσει με επιτυχία το αισθητικό πρόβλημά του. Εκείνος που επιθυμεί να υποβληθεί σε αισθητική διόρθωση ή βελτίωση της εμφάνισής του, αλλά θέτει χειρουργικά ανέφικτους στόχους, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτός για χειρουργική επέμβαση. Για παράδειγμα, η γυναίκα που προσδοκεί μετά την πλαστική επέμβαση να μεταμορφωθεί σε θεά, οπωσδήποτε θα απογοητευθεί, ανεξαρτήτως του καλού αποτελέσματος της εγχείρησης.

Ενθύμια από τα Σεμινάρια Ρινοπλαστικής, Ωτοπλαστικής του Prof. W. Gubisch, Στουτγγάρδη. Καλλιτεχνική αντίληψη και έκφραση.

H πλαστική χειρουργική είναι συνδυασμός επιστημονικής γνώσης, δεξιοτεχνίας στα δάχτυλα, τέχνης και καλλιτεχνίας. Ενθύμια από τα Σεμινάρια Ρινοπλαστικής, Ωτοπλαστικής του Prof. W. Gubisch, Στουτγγάρδη. Καλλιτεχνική αντίληψη και έκφραση.

 

 

Eπίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο βαθμός επιτυχίας μιας επέμβασης εξαρτάται όχι μόνο από τη γνώση, τις χειρουργικές ικανότητες και την εμπειρία του χειρουργού, αλλά και από την ηλικία, την κατάσταση υγείας, την υφή των οστών και χόνδρων, την ποιότητα του δέρματος του χειρουργημένου, καθώς και από τη συνεργατικότητα, την οποία θα επιδείξει ο χειρουργημένος με το χειρουργό του, πριν και μετά την εγχείρηση.

Στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί πλαστικοί χειρουργοί και αρκετοί είναι εξειδικευμένοι στις διάφορες πλαστικές επεμβάσεις.

Εικόνες απομάκρυνσης Σπίλων - Ογκιδίων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Εικόνες απομάκρυνσης Σπίλων - Ογκιδίων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Εικόνες απομάκρυνσης Σπίλων - Ογκιδίων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 


Εικόνες απομάκρυνσης Σπίλων - Ογκιδίων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Εικόνες απομάκρυνσης Σπίλων - Ογκιδίων ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 

 

Video: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική - Στατιστικά - Δρ. Βασίλης Παυλιδέλης

H επιτυχημένη ρινοπλαστική βασίζεται σήμερα, στην ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος. Έτσι, επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς επιπλοκές και προβλήματα στην αναπνοή και την όσφρηση μετά από την επέμβαση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP