Ωτοπλαστική: η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο, Βόλος 2016

Νοέμβριος 2016

Ωτοπλαστική: η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο, Βόλος 2016Στο Ξενοδοχείο Xenia του Βόλου πραγματοποιήθηκε στις 04 - 06 Νοεμβρίου 2016, το 23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο.

Περισσότεροι από 350 συμμετέχοντες παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την πλούσια θεματολογία με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και εξελίξεις του κλάδου, από εξειδικευμένους κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “Ωτοπλαστική”, κατά την οποία παρουσίασε μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές διόρθωσης πεταχτών και μεγάλων αυτιών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση περιστατικού ανάπλασης ελλείποντος πτερυγίου ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο, το οποίο προβλήθηκε και σε εκπαιδευτικό βίντεο.

Πρόεδρος του Σεμιναρίου ήταν ο καθηγητής ΩΡΛ κ. Ι. Γιωτάκης.

Ενδεικτικά παρατίθενται διαφάνειες από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο Βόλο, 2016

Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.Εναρκτήρια διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.
O Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο Βόλο για ωτοπλαστική.O Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο Βόλο για ωτοπλαστική.

 

Διόρθωση πεταχτών αυτιών σε ηλικία 6 ετών.Διόρθωση πεταχτών αυτιών σε ηλικία 6 ετών.
Το ίδιο περιστατικό, 16 χρόνια μετά τη διόρθωση πεταχτών αυτιών, σε ηλικία 18 ετών.Το ίδιο περιστατικό, 16 χρόνια μετά τη διόρθωση πεταχτών αυτιών, σε ηλικία 18 ετών.

 

Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο.Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο.
Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός με με αυτογενή πλευρικό χόνδρο.Αποκατάσταση ελλείποντος πτερυγίου αυτιού σε εκ γενετής μικρωτία - ανωτία - απλασία ωτός με με αυτογενή πλευρικό χόνδρο.

 

TOP