Επιπλοκές στην εγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Ρόδος, 11 - 16 Σεπτεμβρίου 2004

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε, στις   11 - 16 Σεπτεμβρίου 2004, το 5ο  Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Federation of Otolaryngology Societes ( ΕU.F.O.S ). Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Σπύρος Παπασπύρου, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", στην Αθήνα. Μεταξύ των οργανωτών ήταν και ο Iταλός καθηγητής κ. Desiderio Passali, Πρόεδρος της ΕU.F.O.S.

To πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσίασε σημαντικό ενδιαφέρον και περιελάμβανε πλούσια επιστημονική ενημέρωση σε όλα τα κεφάλαια της ωτορινολαρυγγολογίας. Έλαβαν μέρος, πλήθος ΩΡΛ συναδέλφων από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός Ελλήνων και αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, ο οποίος παρουσίασε ομιλία με 40 διαφάνειες δικών του περιστατικών με θέμα "correction of septum surgery complications with rhinoplasty" - "η διόρθωση των επιπλοκών εγχείρησης ρινικού διαφράγματος, δια της ρινοπλαστικής ". Ενδεικτικά, παρατίθενται πιο κάτω, ζεύγος διαφανειών από την ομιλία του κ. Παυλιδέλη, όπου αναφέρεται στη σημασία του ρινικού διαφράγματος για τη λειτουργία και την εμφάνιση της μύτης, καθώς και στη μοντέρνα χειρουργική τεχνική της διαφραγματοπλαστικής (septoplasty).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Rodos Palace Hotel, επίσημη γλώσσα του συνεδρίου ήταν η Αγγλική και το παρακολούθησαν 350 Ευρωπαίοι ΩΡΛ ιατροί. 

Zεύγος διαφανειών από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη στο 5th European Congress of Oto - Rhino - Laryngology Head and Neck Surgery, Rhodes, 11 - 16 September 2004.


TOP