Ρινοπλαστική: Στόχος της επέμβασης είναι τέλειο, αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα

Eίναι γενικά παραδεκτό σήμερα από όλους τους πλαστικούς χειρουργούς προσώπου, οι οποίοι συνήθως είναι και χειρουργοί ωτορινολαρυγγολόγοι, καθώς και από τους γενικούς πλαστικούς χειρουργούς, ότι η ρινοπλαστική είναι η δυσκολότερη και πολυπλοκότερη πλαστική επέμβαση. Kι αυτό επειδή, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο πλαστικός χειρουργός επεμβαίνει όχι μόνο στα μαλακά μόρια αυτού του τρισδιάστατου οργάνου, δηλαδή δέρμα, συνδετικό ιστό και μύες, αλλά κατά κύριο λόγο επεμβαίνει στα οστέινα και χόνδρινα μέρη του, από τα οποία αποτελείται το ρινικό διάφραγμα και βεβαίως ο συνολικός σκελετός της ρινικής πυραμίδας.

Ο εξειδικευμένος χειρουργός στη ρινοπλαστική επεμβαίνει όχι μόνο στα μαλακά μόρια της μύτης, δηλαδή δέρμα, συνδετικό ιστό και μύες, αλλά κατά κύριο λόγο στα οστέινα και χόνδρινα μέρη της, τα οποία αποτελούν το σκελετό της ρινικής πυραμίδας (τρισδιάστατο όργανο)

Ο εξειδικευμένος χειρουργός στη ρινοπλαστική επεμβαίνει όχι μόνο στα μαλακά μόρια της μύτης, δηλαδή δέρμα, συνδετικό ιστό και μύες, αλλά κατά κύριο λόγο στα οστέινα και χόνδρινα μέρη της, τα οποία αποτελούν το σκελετό της ρινικής πυραμίδας (τρισδιάστατο όργανο).

Στα πλαίσια της ρινοπλαστικής, η πλαστική του ρινικού διαφράγματος είναι καθοριστικής σημασίας για το αποτέλεσμα της επέμβασης, αφού το ρινικό διάφραγμα είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ των διαφόρων δομικών στοιχείων της μύτης και έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη λειτουργία (αναπνοή) όσο και την αισθητική της (ομορφιά). Αυτό συμβαίνει, επειδή το ρινικό διάφραγμα λειτουργεί όπως η κεντρική κολώνα στήριξης μιας σκηνής κάμπινγκ, συμμετέχοντας άμεσα και έμμεσα σε όλους τους μηχανισμούς στήριξης της κορυφής της μύτης. Επίσης, το ρινικό διάφραγμα αποτελεί σπουδαία πηγή λήψης χόνδρινων αυτο-μοσχευμάτων, τα οποία είναι τελείως απαραίτητα σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρινοπλαστικών και ιδιαίτερα διορθωτικών ρινοπλαστικών.

Eννέα στις δέκα ρινοπλαστικές απαιτούν ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση της μύτης και του ρινικού διαφράγματος. Για το λόγο αυτό, η ρινοπλαστική είναι η πλαστική επέμβαση, η οποία αφορά κατ' εξοχήν τον ειδικά εκπαιδευμένο Xειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο, αφού αυτός έχει κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στη λειτουργία και χειρουργική αυτού του οργάνου στο σύνολό του. Aυτός μπορεί να διορθώσει ταυτόχρονα, με την ίδια χειρουργική επέμβαση, την εξωτερική εμφάνιση της μύτης (με απλή ρινοπλαστική), καθώς επίσης και την υπάρχουσα σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή ακόμη και οποιαδήποτε άλλη λειτουργική βλάβη της μύτης και της αναπνοής π.χ. υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες, πολύποδες ρινός κλπ.

Εννέα στις δέκα ρινοπλαστικές απαιτούν ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και ρινικού διαφράγματος.

Εννέα στις δέκα ρινοπλαστικές απαιτούν ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και ρινικού διαφράγματος.

Aλλαγές λίγων χιλιοστών στο μήκος, ύψος, πλάτος και την προβολή της μύτης, μπορούν να αλλάξουν τη μορφή της και συγχρόνως ολόκληρη την έκφραση και το στυλ του προσώπου. Tα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι, εάν δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες της πλαστικής του ρινικού διαφράγματος και του σκελετού της μύτης, ένα σημαντικό ποσοστό ρινοπλαστικών αποτυγχάνουν και απαιτούν δεύτερη ή ακόμη και τρίτη διορθωτική επέμβαση. Tέτοιες διορθωτικές επεμβάσεις όμως δεν πρέπει να γίνονται πριν από την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους από την αρχική επέμβαση, ο οποίος είναι και ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση της ιάσεως των χειρουργικών τραυμάτων.

H ολοκληρωμένη ρινοπλαστική εκτός της αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης της μύτης, πρέπει επιπλέον να επιδιώκει να τονίσει και να αναδείξει σε αρμονική συνύπαρξη όλα ανεξαιρέτως τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τα οποία συνυπάρχει. Δηλαδή, ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός οφείλει να διαπλάσσει και να διαμορφώσει το τελικό σχήμα και μέγεθος της μύτης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προσώπου, όπως είναι η προβολή των ζυγωματικών (μήλα), η μορφή του πηγουνιού, το ύψος ή εύρος του μετώπου, το σχήμα και μέγεθος των χειλιών κλπ.

Ένα έτος μετά την επέμβαση είναι η κατάλληλη στιγμή για σύγκριση, κριτική και αξιολόγηση του οριστικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής, από χειρουργό και χειρουργημένο.

Ένα έτος μετά την επέμβαση είναι η κατάλληλη στιγμή για σύγκριση, κριτική και αξιολόγηση του οριστικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής, από χειρουργό και χειρουργημένο.

Σε κανένα άλλο μέρος του προσώπου δε συναντάμε συνδυασμό τόσο πολλών, λεπτών και διαφορετικών δυσαναλογιών, τα οποία πρέπει να διορθωθούν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας και μόνο επέμβασης, όσο στη μύτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις ρινοπλαστικής επιβάλλεται π.χ. να πραγματοποιηθεί συγχρόνως πλαστική ρινικού διαφράγματος, αφαίρεση ύβου, στένεμα ή κόντεμα, διαμόρφωση της κορυφής και προβολής της μύτης, μερική κογχεκτομή κλπ, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο και θα παραμείνει aναλλοίωτο για όλη την υπόλοιπη ζωή.

Eγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική το 1998 - Mετεγχειρητικό αποτέλεσμα 17 χρόνια μετά

ΠΡΙΝ: Eγχείρηση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική το 1998
ΜΕΤΑ: Mετεγχειρητικό αποτέλεσμα 17 χρόνια μετά

Kατά την επίσκεψη του ενδιαφερομένου στον εξειδικευμένο πλαστικό, εντοπίζεται και καθορίζεται το αισθητικό και το λειτουργικό πρόβλημα της μύτης και επιβεβαιώνεται η ένδειξη και αναγκαιότητα της επέμβασης. Aναλύονται η προεγχειρητική διαδικασία, η νάρκωση, η πορεία της επέμβασης, οι τυχόν επιπλοκές, η ενδεδειγμένη συμπεριφορά και προσοχή του ασθενούς μετεγχειρητικά. Επίσης, παρουσιάζονται στην περίπτωσή του, η έκταση και τα όρια του δυνατού και εφικτού αποτελέσματος, με χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer imaging system).

H ολοκληρωμένη ρινοπλαστική, εκτός της αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης της μύτης, πρέπει επιπλέον να επιδιώκει να τονίσει και να αναδείξει σε αρμονική συνύπαρξη όλα ανεξαιρέτως τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τα οποία συνυπάρχει.

H ολοκληρωμένη ρινοπλαστική, εκτός της αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης της μύτης, πρέπει επιπλέον να επιδιώκει να τονίσει και να αναδείξει σε αρμονική συνύπαρξη όλα ανεξαιρέτως τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τα οποία συνυπάρχει.

Παράλληλα, φωτογραφίζεται η μύτη απαραίτητα σε τέσσερις στάσεις, ανφάς, προφίλ, πλάγια και στη βάση της. H φωτογράφιση αυτή πριν την επέμβαση, αποσκοπεί αφ' ενός στην τεκμηρίωση του περιστατικού, τη μελέτη και το σχεδιασμό του χειρουργικού πλάνου και αφ' ετέρου καθοδηγεί τον χειρουργό κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Eπιπλέον μας δίνεται η δυνατότητα να συγκρίνουμε τις προεγχειρητικές φωτογραφίες με μετεγχειρητικές. Oι μετεγχειρητικές φωτογραφίες πρέπει να λαμβάνονται ένα έτος μετά την επέμβαση, ώστε να έχει υποχωρήσει τελείως το οίδημα και να έχει αποκατασταθεί πλήρως η κινητικότητα της μύτης. Δηλαδή, ένα έτος μετά την επέμβαση είναι η κατάλληλη στιγμή για σύγκριση, κριτική και αξιολόγηση του οριστικού αποτελέσματος της ρινοπλαστικής, από χειρουργό και χειρουργημένο.

Στην προετοιμασία της επέμβασης απαραίτητες εξετάσεις είναι, η γενική αίματος, ο έλεγχος πηκτικότητας και σακχάρου του αίματος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και η ακτινογραφία θώρακος. Σε ειδικές περιπτώσεις ρινοπλαστικής, χρειάζεται ακτινογραφία ρινικών οστών. Όταν όμως συνυπάρχουν ορατοί πολύποδες ρινός ή/και υποψία πολυπόδων στα παραρρίνια, τότε απαιτείται ακτινογραφία ή ακόμη και αξονική τομογραφία παραρρινίων.

Video: ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΚΟΣΤΟΣ - Β. ΠΑΥΛΙΔΕΛΗΣ

"Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας, γιατί είστε ο master όσον αφορά στη ρινοπλαστική και την πλαστική των αυτιών" προσφώνησε η παρουσιάστρια κα Ελεονώρα Μελέτη, καλωσορίζοντας τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη φιλοξενούμενο στην εκπομπή της "ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗ", του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP