Ωτοπλαστική Αθήνα ευχαριστήρια επιστολή του κ. S... B... από Λίβανο, Ιούλιος 2017

Ιούλιος 2017

Ωτοπλαστική Αθήνα ευχαριστήρια επιστολή του κ. S... B... από Λίβανο, Ιούλιος 2017

METAΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΚΑ

I came to Athens for a short vacation. Before I leave Greece I decided to make the Otoplasty operation. I searched the Internet and made some studies until I finally found a very famous doctor (Dr. Pavlidelis) who has excellent experience in this field. When I met the doctor, I found out that he was very confident with his skills and made me feel comfortable about the result. I did the operation 10 days ago, and I am very happy with the final result. The doctor is very friendly and answered all my questions before the operation and also during follow-up. I would like to thank Dr. Pavlidelis for everything.

TOP