Ωτοπλαστική Αθήνα ευχαριστήρια επιστολή του κ. S... B... από Λίβανο, Ιούλιος 2017

Ιούλιος 2017

Ωτοπλαστική Αθήνα ευχαριστήρια επιστολή του κ. S... B... από Λίβανο, Ιούλιος 2017

METAΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΚΑ

I came to Athens for a short vacation. Before I leave Greece I decided to make the Otoplasty operation. I searched the Internet and made some studies until I finally found a very famous doctor (Dr. Pavlidelis) who has excellent experience in this field. When I met the doctor, I found out that he was very confident with his skills and made me feel comfortable about the result. I did the operation 10 days ago, and I am very happy with the final result. The doctor is very friendly and answered all my questions before the operation and also during follow-up. I would like to thank Dr. Pavlidelis for everything.

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP