Παρουσίαση σύγχρονης χειρουργικής τεχνικής στη ρινοπλαστική του ρινοφύματος

8 Φεβρουαρίου 2012

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - Βόλος, 3 - 5 Φεβρουαρίου 2012

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣΣτο Βόλο πραγματοποιήθηκε στις 3 - 5 Φεβρουαρίου 2012, το 12ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.

Ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, παρουσίασε νέα χειρουργική τεχνική πραγματοποίησης ταυτοχρόνως, ρινοπλαστικής και χειρουργικής αντιμετώπισης ρινοφύματος. Δόθηκε βαρύτητα στον τρόπο διασφάλισης υψηλής ποιότητας ζωής σε άτομα τρίτης ηλικίας, μέσω της ταυτόχρονης διόρθωσης του ρινικού διαφράγματος και της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης, η οποία υπέστη εκτεταμένη παραμόρφωση, λόγω ανάπτυξης ρινοφύματος. Τονίστηκε το δικαίωμά τους στην απρόσκοπτη αναπνοή και την απόκτηση λειτουργικής, αλλά και αισθητικά όμορφης μύτης, παρά την προχωρημένη ηλικίας τους, τη στιγμή μάλιστα, που η ρινοπλαστική σήμερα, μπορεί να τους το εξασφαλίσει.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 260 Έλληνες χειρουργοί ΩΡΛ.

 

Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικά, λίγες διαφάνειες από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.
TOP