Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο 14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας

Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, 4,5 και 6 Απριλίου 2014
Απρίλιος 2014

Αφίσα του Σεμιναρίου
Αφίσα του Σεμιναρίου
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
 

 

Στο Αττικό Νοσοκομείο, Χαϊδάρι - Αθήνα, πραγματοποιήθηκε το 14ο Ρινολογικό Σεμινάριο στις 4,5 και 6 Απριλίου 2014. Το Σεμινάριο διοργάνωσε ο Πρόεδρoς της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννης Κωνσταντινίδης, με πρόεδρο του Σεμιναρίου τον Καθηγητή κ. Παύλο Μαραγκουδάκη, στο Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης, ο οποίος παρουσίασε ομιλία με θέμα "Aυξητική Ρινοπλαστική". Αναφέρθηκε στις πιο συνηθισμένες ενδείξεις πραγματοποίησης Ρινοπλαστικής με χρήση αυτομοσχευμάτων, τα οποία λαμβάνονται από το ίδιο το άτομο. Όπως τόνισε, τα αυτομοσχεύματα εδώ και 100 χρόνια είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για τη διόρθωση διαφόρων δυσμορφιών της μύτης ανεξαρτήτως αιτιολογίας, αρκεί αυτά να μην βρίσκονται κάτω από συνθήκες τάσης και πίεσης.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 305 ΩΡΛ και πλαστικοί χειρουργοί από όλη την Ελλάδα.

Διαφάνειες από την ομιλία του Dr. med. Bασίλη  Παυλιδέλη, όπου αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις πραγματοποίησης Αυξητικής Ρινοπλαστικής με χρήση Αυτομοσχευμάτων.
Διαφάνειες από την ομιλία του Dr. med. Bασίλη Παυλιδέλη, όπου αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις πραγματοποίησης Αυξητικής Ρινοπλαστικής με χρήση Αυτομοσχευμάτων.
 

Video: Απόσπασμα - Βίντεο από την ομιλία του Dr. med. Bασίλη Παυλιδέλη στο Αττικό Νοσοκομείο

TOP