Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Νέα & Ειδήσεις - Δραστηριότητες

Μάθετε τα τελευταία νέα και τις δραστηριότητες του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Ρινοπλαστική: Aντιμετώπιση των επιπλοκών - ενδιαφέροντα περιστατικά

Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ομιλητής στο 15ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Λάρισα, 27 - 29 Μαρτίου 2015

Ρινοπλαστική: Aντιμετώπιση των επιπλοκών - ενδιαφέροντα περιστατικά

Ρινοπλαστική: η επιτυχημένη ρινοπλαστική απαιτεί σωστά χειρουργημένο ρινικό διάφραγμα!

Στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης παρουσίασε με ιδιαίτερα διδακτικό τρόπο "Τα χειρουργικά στάδια της Ρινοπλαστικής". Iπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, 10 Μαρτίου 2015

Ρινοπλαστική: η επιτυχημένη ρινοπλαστική απαιτεί σωστά χειρουργημένο ρινικό διάφραγμα!