Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Φωτογραφίες Ωτοπλαστικής Πριν - Μετά Εγχειρήσεις από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη

1. Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά

ΠΡΙΝ: αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά), λόγω μεγάλου μεγέθους της κόγχης του πτερυγίου.

ΜΕΤΑ: Προσαρμογή των πτερυγίων σε φυσιολογική θέση, ώστε να μην προκαλούν την προσοχή. Σαφής η παρουσία της ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Οπισθοωτιαία τομή.
 • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης "δια αφαιρέσεως χόνδρου".
 • Πρόσθιες κατά μήκος εντομές, επί του χόνδρου της ανθέλικας.
 

2. Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά
Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά

ΠΡΙΝ (α,γ): Παντελής έλλειψη της ανθέλικας αριστερού πτερυγίου ωτός και υποτυπώδης ανάπτυξη ανθέλικας δεξιού πτερυγίου ωτός.

ΜΕΤΑ (β,δ): Απόλυτη συμμετρία και προσαρμογή και των δύο πτερυγίων ως προς την κεφαλή και ανάδειξη των ωραίων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Εμφανής η παρουσία ανθέλικας και στα δύο πτερύγια.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Οπισθοωτιαία τομή.
 • Συνδυασμός τεχνικής "δια εντομών" και "δια ραμμάτων" κατά Mustarde.
 

3. Περιστατικό: Μόνο ένα αφεστός ους (πεταχτό αυτί)

Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά

ΠΡΙΝ: Αφίσταται μόνο το ένα εκ των δύο αυτιών (δεξί), ως αποτέλεσμα απουσίας ανθέλικας και υπερμεγέθους κόγχης του πτερυγίου του.

ΜΕΤΑ: Εναρμόνιση θέσης δεξιού πτερυγίου, σύμφωνα με το φυσιολογικό αριστερό πτερύγιο. Εμφανής η δημιουργία ανθέλικας στο δεξί πτερύγιο.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Οπισθοωτιαία τομή.
 • Ελάττωση του μεγέθους της κόγχης δια τμηματικής αφαίρεσης χόνδρου.
 • Σχηματισμός ανθέλικας με τεχνική χάραξης και αφαίρεσης λωρίδων χόνδρου.
 

4. Περιστατικό: Διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών), με ταυτόχρονη ελάττωση του μεγέθους των πτερυγίων

Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά
Διόρθωση αφεστώτων ώτων Πριν - Διόρθωση αφεστώτων ώτων Μετά

ΠΡΙΝ (α,γ): Ελαφρώς προεξέχοντα και σχετικά μεγάλου μεγέθους πτερύγια ωτός (δεξί και αριστερό). Αισθητή η υποπλαστική ανθέλικα.

ΜΕΤΑ (β,δ): Φυσιολογική εμφάνιση των πτερυγίων ως προς τη θέση και το μέγεθος. Διακρίνεται η ελάττωση δεξιού και αριστερού πτερυγίου, με σαφή την παρουσία ανθέλικας.

Χειρουργικές Τεχνικές Διόρθωσης:

 • Αφαίρεση ατρακτοειδούς τμήματος δέρματος/χόνδρου, μεταξύ άνω άκρου έλικας και ανθέλικας (scaphoid fold), με πρόσθια τομή, η οποία επεκτείνεται μέχρι το λοβίο.
 • Δημιουργία πλήρους ανθέλικας με τεχνική πρόσθιων εντομών.
 

Περισσότερες φωτογραφίες ωτοπλαστικής από τον Dr. med. Β. Παυλιδέλη:

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Νέα & Ειδήσεις - Δραστηριότητες

Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.


Για την αντιμετώπιση των επιπλοκών στη Ρινοπλαστική, μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Ναύπλιο, Μάιος 2017.Για την αντιμετώπιση των επιπλοκών στη Ρινοπλαστική, μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Ναύπλιο, Μάιος 2017.


“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Βόλος, Νοέμβριος 2016.“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Βόλος, Νοέμβριος 2016.


Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης συνυπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό Ιατρικού Τουρισμού, Μαρούσι, Ξενοδοχείο CIVITEL, Μάρτιος 2017.Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης συνυπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό Ιατρικού Τουρισμού, Μαρούσι, Ξενοδοχείο CIVITEL, Μάρτιος 2017.


Βιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείοΒιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο


Τα στατιστικά μας για το έτος 2016: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των χειρουργημένων για ρινοπλαστική από το εξωτερικό.Τα στατιστικά μας για το έτος 2016: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των χειρουργημένων για ρινοπλαστική από το εξωτερικό.


Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις σε forums, facebook και social media.Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις σε forums, facebook και social media.


Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.


Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...

Παίξε & άλλαξε τη μύτη σου - Nose Makeover Game