Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Ομιλίες του Dr. med. B. Παυλιδέλη σε Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Ιατρικών Σχολών Ελληνικών Πανεπιστημίων

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016 - 2017 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α΄ ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016 - 2017 Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Ρινοπλαστική» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015 - 2016 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α΄ ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015 - 2016 Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Τέχνη και Τεχνικές στις Ωτοπλαστικές» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014 - 2015 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014 - 2015 Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Τα Χειρουργικά στάδια της ρινοπλαστικής» Περισσότερα...
MASTER POSTGRADUATE STUDIES RHINOLOGY - RHINOSURGERY Οργάνωση: Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΩΡΛ Κλινική Συνεδριακό Κέντρο ΕΛΠΕΝ, Αττική, 27.06. 2014
Θέμα: MASTER "POSTGRADUATE STUDIES RHINOLOGY - RHINOSURGERY"
Β. Παυλιδέλης: «Βασικές Aρχές Ρινοπλαστικής» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 - 2013 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 - 2013
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Tέχνη και Τεχνικές Ρινοπλαστικής» Περισσότερα...
3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας Οργάνωση: α) Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
β) Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: 3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας.
Π. Νοσοκομείο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 06-10.10.2010
Β. Παυλιδέλης: «Βασικές και νεώτερες χειρουργικές τεχνικές ωτοπλαστικής» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2008 - 2009 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2008 - 2009
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Η ρινοπλαστική σήμερα» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2005 - 2006 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2005 - 2006
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Πλαστικές των πτερυγίων των ώτων»Περισσότερα...
2ο Συνέδριο, Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: 2ο Συνέδριο, Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία
Αθήνα, 16-17.03.2007
Β. Παυλιδέλης: «Νεώτερα δεδομενα στη ρινοπλαστική» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2006 - 2007 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2006 - 2007
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Ειδικές τεχνικές στις ρινοπλαστικές» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2004 - 2005 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2004 - 2005
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Τεχνικές πλαστικής διαφράγματος και ρινοπλαστικής» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2003 - 2004 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2003 - 2004
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Βασικές αρχές λειτουργικής και αισθητικής ρινοπλαστικής» Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2002 - 2003 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2002 - 2003
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Η πλαστική διόρθωση των αφεστώτων ώτων»Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2002 - 2003 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2002 - 2003
Π. Γ. Νοσοκομείο Θεσσαλίας, Λάρισα
Β. Παυλιδέλης: «Πλαστικές του ρινικού διαφράγματος - Ρινοπλαστική (βασικές αρχές και τεχνικές)»Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2001 - 2002 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2001 - 2002
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Ρινοπλαστική με χρήση αυτομοσχευμάτων»Περισσότερα...
<Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2000 - 2001 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 2000 - 2001
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο"
Β. Παυλιδέλης: «Η πλαστική διόρθωση των αφεστώτων ώτων και η ανάπλαση του ελλείποντος πτερυγίου ωτός»Περισσότερα...
Εκπαιδευτικό - Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1999 - 2000 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Εκπαιδευτικό - Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1999 - 2000
Νοσοκομείο "AXEΠΑ"
Β. Παυλιδέλης: «Βασικές αρχές ρινοπλαστικής»Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1999 - 2000 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1999 - 2000
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Μοντέρνες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής προσώπου για τη διόρθωση ουλών και χηλοειδών»Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1998 - 1999 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 1998 - 1999
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Δερματικοί κρημνοί & μοσχεύματα στην πλαστική χειρουργική προσώπου»Περισσότερα...
Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1997 - 1998 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
Θέμα: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1997 - 1998
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Β. Παυλιδέλης: «Ταυτόχρονη πλαστική ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστική»Περισσότερα...
Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Νέα & Ειδήσεις - Δραστηριότητες

Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.


Για την αντιμετώπιση των επιπλοκών στη Ρινοπλαστική, μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Ναύπλιο, Μάιος 2017.Για την αντιμετώπιση των επιπλοκών στη Ρινοπλαστική, μίλησε ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας, Ναύπλιο, Μάιος 2017.


“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Βόλος, Νοέμβριος 2016.“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Βόλος, Νοέμβριος 2016.


Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης συνυπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας  για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό Ιατρικού Τουρισμού, Μαρούσι, Ξενοδοχείο CIVITEL, Μάρτιος 2017.Ο Dr. med. B. Παυλιδέλης συνυπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό Ιατρικού Τουρισμού, Μαρούσι, Ξενοδοχείο CIVITEL, Μάρτιος 2017.


Βιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείοΒιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο


Τα στατιστικά μας για το έτος 2016: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των χειρουργημένων για ρινοπλαστική από το εξωτερικό.Τα στατιστικά μας για το έτος 2016: Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των χειρουργημένων για ρινοπλαστική από το εξωτερικό.


Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις  σε forums, facebook και social media.Τι λένε οι χειρουργημένοι μας: Ενδεικτικά, λίγα σχόλια χειρουργημένων και αφιερώσεις σε forums, facebook και social media.


Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.


Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...

Παίξε & άλλαξε τη μύτη σου - Nose Makeover Game