Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Χειρουργικό και Διδακτικό Επιστημονικό Έργο

1. Οργάνωση Μετεκπαιδευτικών - Χειρουργικών Σεμιναρίων
για Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική από τον Dr. med. B. Παυλιδέλη

3ο Σεμινάριο Στη Ρινοπλαστική και Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος (Με Επίδειξη Ζωντανών Εγχειρήσεων) Οργάνωση: "AΦΡΟΔΙΤΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Διευθυντής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, 2 - 3 Ιουλίου 1999
Θέμα: 3ο Σεμινάριο. Αισθητική και Λειτουργική Ρινοπλαστική:
Επίδειξη 4 (τεσσάρων) Ζωντανών Επεμβάσεων
Συντονιστής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής: M. Eugene Tardy, JR., M.D., FACS, Chicago, USA
Β. Παυλιδέλης: Θεωρητικό μέρος:
α) «Αποκατάσταση Πτερυγίων και Στυλίδος της Μύτης, με Χόνδρινα Αυτομοσχεύματα Πτερυγίου Ωτός»


β) «Επίδειξη Νέων Εργαλείων Ρινοπλαστικής»
Β. Παυλιδέλης: Πρακτική εξάσκηση:
Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
α) «Ζωντανή Επέμβαση: Ταυτόχρονη Χειρουργική και Αισθητική Ρινοπλαστική, σε Μύτη με Πλάγια Απόκλιση»


β) «Ζωντανή Επέμβαση: Διορθωτική Ρινοπλαστική, μετά από Αποτυχημένη Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
2ο Σεμινάριο Στη Ρινοπλαστική και Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος (Με Επίδειξη Ζωντανών Εγχειρήσεων) Οργάνωση: "AΦΡΟΔΙΤΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Διευθυντής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, 17 - 18 Μαΐου 1996
Θέμα: 2ο Σεμινάριο στη Ρινοπλαστική και Πλαστική Χειρουργική Προσώπου:
Επίδειξη 5 (πέντε) Ζωντανών Επεμβάσεων

Συντονιστής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής: Μr. Tony Bull, FRCS, London
Β. Παυλιδέλης: Θεωρητικό μέρος:
α) «Επίδειξη Σετ Εργαλείων Ρινοπλαστικής και Ανάλυση της Χρήσης τους»


β) «Βασικές Αρχές Άνω και Κάτω Βλεφαροπλαστικής»

γ) «Λίφτινγκ Προσώπου και Λαιμού. Ενδείξεις - Επιπλοκές»

Β. Παυλιδέλης: Πρακτική εξάσκηση:
Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
α) «Ζωντανή Επέμβαση: Ταυτόχρονη Λειτουργική και Αισθητική Ρινοπλαστική»


β) «Ζωντανή Επέμβαση: Λίφτινγκ Προσώπου και Λαιμού»
Περισσότερα...
1ο Σεμινάριο Στη Ρινοπλαστική και Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος (Με Επίδειξη Ζωντανών Εγχειρήσεων) Οργάνωση: "AΦΡΟΔΙΤΗ" ΚΕΝΤΡΟ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Διευθυντής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, 21 - 22 Μαΐου 1993
Θέμα: 1ο Σεμινάριο στη Ρινοπλαστική και Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος:
Επίδειξη 6 (έξι) Ζωντανών Εγχειρήσεων

Συντονιστής: Dr. med Β. Παυλιδέλης
Πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής: Prof. Dr. med. Claus Walter Germany
Β. Παυλιδέλης: Θεωρητικό μέρος:
α) "Χόνδρινα Αυτομοσχεύματα στη Ρινοπλαστική"


β) "Επίδειξη Σετ Εργαλείων Ρινοπλαστικής και Ανάλυση της Χρήσης τους"
Β. Παυλιδέλης: Πρακτική εξάσκηση:
Εκπαιδευτής / Εγχειρητής

Ζωντανή Επέμβαση:
Ταυτόχρονη Ρινοπλαστική και Πλαστική του Ρινικού Διαφράγματος"
Περισσότερα...
Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής - Προσώπου Βασικές Τεχνικές Στη Χειρουργική Μαλακών Μορίων (Με Πρακτική Εξάσκηση - Workshop) Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2003
Θέμα: Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου.
Βασικές Τεχνικές στη Χειρουργική Μαλακών Μορίων.
Με πρακτική εξάσκηση - Workshop (εξάσκηση επί κεφαλής χοίρου).

Πρόεδρος Σεμιναρίου: Dr. med Β. Παυλιδέλης,
Διευθυντής του Κέντρου Ρινοπλαστικής, Ωτοπλαστικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ».

Προσκεκλημένοι Ξένοι Καθηγητές:
Prof. Dr. Dr. Ralf Siegert, Bochum, Germany
Prof. Dr. med. Sergije Jovanovic, Berlin, Germany
Β. Παυλιδέλης: Θεωρητικό μέρος:
«Μικρομεταμόσχευση μαλλιών. Μια λεπτή πλαστική - αισθητική επέμβαση».
Β. Παυλιδέλης: Πρακτική εξάσκηση:
Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Υφολική επανακατασκευή ρινός με συνδυασμό γειτονικών κρημνών».
Περισσότερα...

2. Εκπαιδευτής - Χειρουργός σε Πρακτικά Σεμινάρια (Workshops)
για Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική και Πλαστική Χειρουργική Προσώπου

Athens Rhinocourse Οργάνωση: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο "Αττικό" Αθήνα, 20 - 21 Οκτωβρίου 2017
Θέμα: Athens Rhinocourse
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής
«Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
11ο Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρρινίων Κόλπων - Ρινοπλαστικής Οργάνωση: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, Β΄ ΩΡΛ Κλινική, Νοσοκομείο "Αττικό"
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου - 01 Δεκεμβρίου 2012
Θέμα: 11ο Workshop Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ρινός & Παραρρινίων Κόλπων - Ρινοπλαστικής με Πρακτική Εξάσκηση σε Νωπά Παρασκευάσματα
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής
«Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
11ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας Οργάνωση: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, ΩΡΛ Κλινική Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου"
Θεσσαλονίκη, 04 - 06 Φεβρουαρίου 2011
Θέμα: α) 11ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας
β) 4ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής Ρινοπλαστικής με εκπαίδευση σε νωπά παρασκευάσματα
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Σχολιαστής
«Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας Οργάνωση: α) Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική
β) Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, ΩΡΛ Κλινική Αλεξανδρούπολη, 06-10 Οκτωβρίου 2010
Θέμα: 3ο Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ωτορινολαρυγγολογίας.
Σεμινάριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής, Ρινοπλαστικής, Ωτοπλαστικής και Χειρουργικής Σιελογόνων Αδένων με πρακτική εξάσκηση σε νωπά παρασκευάσματα
Β. Παυλιδέλης Εκπαιδευτής / Συντονιστής
«Λειτουργική & αισθητική ρινοπλαστική»

«Ωτοπλαστική» Περισσότερα...
15ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop). Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου Οργάνωση: Noσοκομείο "Eυαγγελισμός", ΩΡΛ Κλινική, Πειραματικό Χειρουργείο, Νοσοκομείο "Eυαγγελισμός"
Αθήνα, 18 - 21 Μαρτίου 2010
Θέμα: 15ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop).
Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Ωτοπλαστική»
Περισσότερα...
14ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop). Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου Οργάνωση: Noσοκομείο "Eυαγγελισμός", ΩΡΛ Κλινική, Πειραματικό Χειρουργείο, Νοσοκομείο "Eυαγγελισμός"
Αθήνα, 07 - 12 Μαρτίου 2009
Θέμα: 14ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop).
Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Λειτουργική, Αισθητική Διαφραγματορινοπλαστική - Ωτοπλαστική»
Περισσότερα...
9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας Οργάνωση: Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου - 01 Φεβρουαρίου 2009
Θέμα: α) 9ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ρινολογίας
β) 3ο Εργαστήριο Ενδοσκοπικής Ρινοχειρουργικής - Ρινοπλαστικής (Workshop)
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Λειτουργική Ρινοπλαστική. Αντιμετώπιση της εφιππιοειδούς ρινός»
Περισσότερα...
Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ - Αλλεργίας, Laser και Πανενδοσκόπησης (Workshop) Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
ΩΡΛ Κλινικές Νοσοκομείων Βόλου, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων
Βόλος, 7 - 9 Νοεμβρίου 2008
Θέμα: Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΩΡΛ - Αλλεργίας, Laser και Πανενδοσκόπησης (Workshop)
Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου με πρακτική εξάσκηση σε νωπά παρασκευάσματα
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική»
Περισσότερα...
12ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop). Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου Οργάνωση: Noσοκομείο "Eυαγγελισμός", ΩΡΛ Κλινική, Πειραματικό Χειρουργείο, Νοσοκομείο "Eυαγγελισμός"
Αθήνα, 15 - 21 Μαρτίου 2008
Θέμα: 12ο Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop).
Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Κλειστή ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική - Λειτουργική και Αισθητική Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop). Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου Οργάνωση: Noσοκομείο "Eυαγγελισμός", ΩΡΛ Κλινική Πειραματικό Χειρουργείο, Νοσοκομείο "Eυαγγελισμός"
Αθήνα, 10 - 16 Μαρτίου 2007
Θέμα: Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop).
Χειρουργικές Εκτομές Κεφαλής και Τραχήλου
Β. Παυλιδέλης: Εκπαιδευτής / Εγχειρητής
«Κλειστή ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική - Λειτουργική και Αισθητική Ρινοπλαστική»
Περισσότερα...
Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Νέα & Ειδήσεις - Δραστηριότητες

Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.Video: Ρινοπλαστική: Λειτουργική και Aισθητική Επέμβαση. Yγεία και Ομορφιά μαζί! Συνέντευξη του Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥΚΟΥ”.


Video: Ρινοπλαστική: Η Φαίη - GirlsNextDoor περιγράφει βήμα βήμα την εμπειρία της από την πλαστική στη μύτη της, Δεκέμβριος 2017.Video: Ρινοπλαστική: Η Φαίη - GirlsNextDoor περιγράφει βήμα βήμα την εμπειρία της από την πλαστική στη μύτη της, Δεκέμβριος 2017.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Ρινοπλαστική στη σκολιωτική μύτη" είναι η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Μετεκπ. Πρόγραμμα της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών, Ιανουάριος 2018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Ρινοπλαστική στη σκολιωτική μύτη" είναι η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Μετεκπ. Πρόγραμμα της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Αθηνών, Ιανουάριος 2018


Video: Iατρικός Τουρισμός. Κορυφαίες χειρουργ. υπηρεσίες του  Dr. med. B. Παυλιδέλη για Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική, Ιθάκη, Μάιος 2017Video: Iατρικός Τουρισμός. Κορυφαίες χειρουργ. υπηρεσίες του Dr. med. B. Παυλιδέλη για Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική, Ιθάκη, Μάιος 2017


Βιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείοΒιογραφικό Σημείωμα του Dr. med. B. Παυλιδέλη και φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο


“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Συνέδριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Hilton, Aθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2017.“Ωτοπλαστική” ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. B. Παυλιδέλη, στο Συνέδριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, Hilton, Aθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2017.


Στη Ρινοπλαστική εκπαίδευσε ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, τους συμμετέχοντες στο Athens Rhinocourse, Νοσοκομείο "Αττικόν", 20 - 21 Οκτωβρίου 2017.Στη Ρινοπλαστική εκπαίδευσε ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης, τους συμμετέχοντες στο Athens Rhinocourse, Νοσοκομείο "Αττικόν", 20 - 21 Οκτωβρίου 2017.


ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: η ομιλία του  Dr. med. B. Παυλιδέλη, με θέμα τις σύγχρονες τεχνικές για τη διόρθωση της αποτυχημένης Ρινοπλαστικής, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, Oκτώβριος 2017ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: η ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη, με θέμα τις σύγχρονες τεχνικές για τη διόρθωση της αποτυχημένης Ρινοπλαστικής, Noσοκομείο ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ, Oκτώβριος 2017


Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.

Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...

Παίξε & άλλαξε τη μύτη σου - Nose Makeover Game