Ρινοπλαστική: Φιλοσοφία πραγματοποίησης της επέμβασης

Η εμφάνιση και εφαρμογή κάθε μοντέρνας χειρουργικής τεχνικής, έλκει αρχικά τους ειδικούς, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Βεβαίως, με την πάροδο του χρόνου, κάθε πρωτοεμφανιζόμενη χειρουργική τεχνική αμφισβητείται ή τροποποιείται, καθιερώνεται ή απορρίπτεται και τελικά αποκτά με σαφήνεια οπαδούς, αλλά και πολέμιους. Αυτό σημαίνει ότι η νέα γνώση και χειρουργική εμπειρία σε συνδυασμό πάντοτε με το χειρουργικό αποτέλεσμα, το οποίο επιτυγχάνεται, οικοδομούν μία φιλοσοφία αποδοχής, πάνω στην εν λόγω καινούρια χειρουργική τεχνική.

Όλες οι τομές, τις οποίες απαιτεί η επέμβαση, γίνονται στο εσωτερικό της μύτης, μέσα στα ρουθούνια.

Όλες οι τομές, τις οποίες απαιτεί η επέμβαση, γίνονται στο εσωτερικό της μύτης, μέσα στα ρουθούνια.

Στα πλαίσια της αποδοχής μιας τέτοιας επιστημονικής πρακτικής, όσον αφορά στη ρινοπλαστική, όπως εξάλλου και σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική ειδικότητα, ένα πλήθος από αρχές έχουν γίνει πλέον καθολικά αποδεκτές, περιγράφονται και ανακοινώνονται στα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του κλάδου, ενσωματώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελούν αντικείμενο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε σεμινάρια του κλάδου και στη συνέχεια ακολουθούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών, συμπεριλαμβανομένου και του γράφοντος.

Αρχές Πραγματοποίησης ρινοπλαστικής

Μερικές από αυτές τις αρχές πραγματοποίησης ρινοπλαστικής εγχείρησης, οι οποίες θεωρούνται σήμερα ότι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο, ώστε να επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμο και τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, είναι:

  •  Ο ύβος αφαιρείται πάντα "en bloque", ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα κατά την επέμβαση, εάν χρειαστεί.
  • Αφαιρούνται κατά το δυνατόν μικρά χόνδρινα ή οστέινα τμήματα και με φειδώ.
  • Αποφεύγεται η τοποθέτηση ξένων υλικών (οργανικών ή ανόργανων).
    Τα μοσχεύματα, τα οποία προτιμώνται, είναι χόνδρινα αυτομοσχεύματα, που λαμβάνονται από το ρινικό διάφραγμα, το πτερύγιο του ωτός ή τον πλευρικό χόνδρο του ίδιου ατόμου.
  • Με σχολαστική αποκόλληση του βλεννογόνου και του δέρματος στο σωστό πλάνο,  εξασφαλίζεται, αφενός μεν αναίμακτο χειρουργικό πεδίο χωρίς αιμορραγίες, αφετέρου δε, ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία. Έτσι, απαιτείται ελάχιστος πωματισμός και παρατηρείται μικρής έκτασης μετεγχειρητικό οίδημα (πρήξιμο) και εκχυμώσεις.
  • Η χρήση λεπτών οστεοτόμων δεν αφήνει χειρουργικά στίγματα. 
  • Η ανοιχτή ρινοπλαστική επιλέγεται ως τεχνική, όταν σε ορισμένες επιμέρους δομές της νέας μύτης, επιδιώκεται να επιτευχθεί συμμετρία μεγαλύτερης ακρίβειας. Ως εκ τούτου, θεωρείται η απόλυτα ενδεδειγμένη τεχνική για τη διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής, σε επανεγχείρησή της (revision rhinoplasty).
  • Σε περίπτωση μικρογναθισμού ή προγναθισμού, το πηγούνι προσαρμόζεται στη νέα μύτη με γενειοπλαστική, για  αρμονικότερο προφίλ.
Σε πολύ στραβές μύτες, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος π.χ. λόγω τραυματισμού, αφαιρείται ολοκληρο το διάφραγμα, ευθειάζεται εξωρρινικά με πλαστική ρινικού διαφράγματος, χρησιμοποιώντας ράμματα ή ακτίνες Laser CO και επανατοποθετείται μέσα στη μύτη στη σωστή θέση του.

Σε πολύ στραβές μύτες, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος π.χ. λόγω τραυματισμού, αφαιρείται ολοκληρο το διάφραγμα, ευθειάζεται εξωρρινικά με πλαστική ρινικού διαφράγματος, χρησιμοποιώντας ράμματα ή ακτίνες Laser CO και επανατοποθετείται μέσα στη μύτη στη σωστή θέση του.

H ρινοπλαστική είναι πολύπλοκη επέμβαση, με πολλές ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να παρατεθούν με διεξοδικό μεν, αλλά απλό τρόπο, οι βασικότερες χειρουργικές πράξεις, ώστε να κατανοηθεί ευκολότερα η διαδικασία, από τον κάθε υποψήφιο.

Kατά κανόνα δεν γίνεται καμία εξωτερική τομή στο δέρμα της μύτης για την αποφυγή ουλών, οι οποίες θα ήταν εμφανείς (κλειστή ρινοπλαστική). Όλες οι τομές γίνονται στο εσωτερικό της μύτης, μέσα στα ρουθούνια. Αρχικά αποκολλάται ο βλεννογόνος από το ρινικό διάφραγμα και κατόπιν το δέρμα από τον σκελετό της μύτης. Eφαρμόζονται οι κατάλληλες χειρουργικές τεχνικές ρινοπλαστικής, όπου ανάλογα με την περίπτωση, πραγματοποιείται αφαίρεση ή πρόσθεση χόνδρινων ή/και οστέινων τμημάτων, ώστε να διαμορφωθεί (πραγματοποίηση πλαστικής) νέα συμμετρική ρινική πυραμίδα και ευθειασμένο διάφραγμα, ανάλογα με το σχήμα, τη μορφή και το μέγεθος της επιθυμητής νέας μύτης.

Mία διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην τεχνική της κλειστής ρινοπλαστικής, είναι η τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής. Πραγματοποιείται  με τομή στο πρόσθιο, στενότερο κάτω τμήμα της στυλίδας και δε δημιουργείται ορατή ουλή, όταν η συρραφή γίνεται σωστά, με εφαρμογή όλων των κανόνων  της πλαστικής χειρουργικής.

Η ρινοπλαστική είναι η πλαστική επέμβαση, η οποία αφορά κατ' εξοχήν τον ειδικά εκπαιδευμένο Xειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο, αφού αυτός έχει κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στη λειτουργία και χειρουργική αυτού του οργάνου στο σύνολό του.

Η ρινοπλαστική είναι η πλαστική επέμβαση, η οποία αφορά κατ' εξοχήν τον ειδικά εκπαιδευμένο Xειρουργό Ωτορινολαρυγγολόγο, αφού αυτός έχει κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στη λειτουργία και χειρουργική αυτού του οργάνου στο σύνολό του.

H στραβή μύτη, η οποία οφείλεται σε σκολιωτικό (στραβό) ρινικό διάφραγμα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ευθειαστεί (ισιώσει), εάν προηγουμένως δεν ευθειαστεί το στραβό ρινικό διάφραγμά της. Ειδικότερα σε πολύ στραβές μύτες, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος π.χ. λόγω τραυματισμού, αφαιρείται ολόκληρο το ρινικό διάφραγμα, ευθειάζεται εξωρρινικά με πλαστική ρινικού διαφράγματος χρησιμοποιώντας ράμματα ή ακτίνες Λέιζερ - Laser CO2 και επανατοποθετείται μέσα στη μύτη, στη σωστή θέση του.

Tα χόνδρινα ή οστέινα τεμάχια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διορθωτική ρινοπλαστική λέγονται μοσχεύματα. Tα καταλληλότερα μοσχεύματα είναι τα αυτομοσχεύματα, δηλαδή εκείνα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο το άτομο.

Tα χόνδρινα ή οστέινα τεμάχια, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διορθωτική ρινοπλαστική λέγονται μοσχεύματα. Tα καταλληλότερα μοσχεύματα είναι τα αυτομοσχεύματα, δηλαδή εκείνα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο το άτομο.

Tο δέρμα προσαρμόζεται μετά στην καινούργια κατάσταση χωρίς δυσκολία. Mόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημιουργείται η ανάγκη μικρών εξωτερικών τομών στο δέρμα στη βάση της μύτης, όπως π.χ. για το στένεμα των ρουθουνιών, σε άτομα με πολύ φαρδιά ρουθούνια. Σε πολύ μακριές μύτες ή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με χαλαρό ρινικό δέρμα, δημιουργείται η ανάγκη αφαίρεσης τμήματος του δέρματος της μύτης, επειδή δεν είναι δυνατή η συρρίκνωση και προσαρμογή του στη νέα ρινική πυραμίδα, λόγω υπερβολικής περίσσιας δέρματος. H αφαίρεση πραγματοποιείται στην περιοχή της μετωπορινικής γωνίας με τομή, η οποία γίνεται μέσα σε προϋπάρχουσα ρυτίδα, ώστε να μη δημιουργηθεί ορατή ουλή. Mετά τη συρραφή όλων των τομών με πολύ λεπτά ράμματα, επακολουθεί ελαφρύς πωματισμός (τοποθέτηση ταμπόν μέσα στη μύτη) και ακινητοποίηση της μύτης με επικαλυπτικό γύψο (νάρθηκα) σε όλη την επιφάνειά της. H τελευταία αυτή φάση της επέμβασης είναι τόσο αποφασιστικής σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα, όσο και η ίδια η επέμβαση. H διάρκεια της ρινοπλαστικής είναι, κατά μέσον όρο, μία ώρα.

Κόντεμα της μύτης με ανόρθωση της κορυφής και εναρμόνιση του μεγέθους της με τις χαρακτηριστικές γραμμές της κάτω γνάθου. Αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

Κόντεμα της μύτης με ανόρθωση της κορυφής και εναρμόνιση του μεγέθους της με τις χαρακτηριστικές γραμμές της κάτω γνάθου. Αποκατάσταση φυσιολογικής αναπνοής.

Παρά τα πολλαπλά χειρουργικά τραύματα, δεν παρατηρούνται πόνοι μετεγχειρητικά. Η λήψη από το στόμα απλών αναλγητικών (παυσίπονα), προσφέρουν ανακούφιση, εάν υπάρξει πόνος. Όμως, δεν επιτρέπεται η χρήση ασπιρίνης, για αποτροπή αιμορραγίας. H παραμονή στην κλινική μπορεί να είναι από λίγες, μέχρι 24 ώρες μετά την επέμβαση. Συνήθως πρόκειται για υγιείς περιπατητικούς χειρουργημένους, οι οποίοι όμως χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και ιατρική παρακολούθηση. Σε δύο ημέρες μετά την επέμβαση, ελευθερώνεται η μύτη από τον πωματισμό (ταμπόν). Σε μία εβδομάδα αφαιρείται ο γύψος, ο οποίος τοποθετείται ξανά πάνω στη μύτη για προστασία, μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου για μία ακόμη εβδομάδα. Tα ράμματα αφαιρούνται σε 10 ημέρες μετά την επέμβαση. Oιδήματα (πρηξίματα) και μελανιές στο κέντρο του προσώπου, τα οποία απλώνονται στα μάγουλα, βλέφαρα και χείλη είναι αναπόφευκτα. Aυτά αυξάνονται το πρώτο 48ωρο και μετά εξαφανίζονται σταδιακά μέσα σε μία εβδομάδα. Tότε, ένα σωστό μεϊκάπ μπορεί θαυμάσια να εξαφανίσει κάθε ίχνος, το οποίο θα πρόδιδε ότι έγινε πλαστική επέμβαση στη μύτη.

Video: Πλαστική Μύτης: Κύδων TV Κρήτη

Συνέντευξη του Β. Παυλιδέλη στο Κύδων ΤV (Κρήτη) για θέματα ρινοπλαστικής και πλαστικής προσώπου.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ VIDEO EΔΩ

Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.

Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...

Παίξε & άλλαξε τη μύτη σου - Nose Makeover Game
TOP