Χειρουργικές πλαστικές επεμβάσεις και ανάγκη για εξειδίκευση

O αριθμός των αισθητικών και επανορθωτικών πλαστικών εγχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στην εποχή μας, παρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία.

Αισθητικές & Επανορθωτικές Επεμβάσεις ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Αισθητικές & Επανορθωτικές Επεμβάσεις ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Αισθητικές & Επανορθωτικές Επεμβάσεις ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 


Αισθητικές & Επανορθωτικές Επεμβάσεις ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Αισθητικές & Επανορθωτικές Επεμβάσεις ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 

 

Στην Eλλάδα πραγματοποιούνται στις μέρες μας ετησίως περισσότερες από 10.000 χειρουργικές πλαστικές επεμβάσεις, από τις οποίες οι μισές αφορούν στο πρόσωπο και από αυτές περίπου 2.000 είναι ρινοπλαστικές και άλλες 500 είναι διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών).

διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών) διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

 


διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών) διόρθωση αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών)

 

 

Σ' αυτές πρέπει να προστεθούν οι περίπου 5.000 μεταμόσχευσης μαλλιών. H αυξημένη ζήτηση για χειρουργικές πλαστικές επεμβάσεις, αποτελεί σπουδαίο λόγο, ο οποίος επιβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για εξειδίκευση στις αισθητικές επεμβάσεις προσώπου.

Εικόνες Διόρθωσης Ουλής  ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Εικόνες Διόρθωσης Ουλής  ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Εικόνες Διόρθωσης Ουλής ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 


Εικόνες Μεταμόσχευσης Μαλλιών  ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ Εικόνες Μεταμόσχευσης Μαλλιών  ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

Εικόνες Μεταμόσχευσης Μαλλιών ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ

 

 

Οι αναλογίες του προσώπου αποτελούν μόνο οδηγά σημεία, τα οποία βοηθούν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση κάθε πλαστικής εγχείρησης προσώπου.

Οι αναλογίες του προσώπου αποτελούν μόνο οδηγά σημεία, τα οποία βοηθούν στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση κάθε πλαστικής εγχείρησης προσώπου.

 
Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.
TOP