Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016 - 2017

Δεκέμβριος 2016

Ρινοπλαστική: Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016 - 2017
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

"Ρινοπλαστική " ήταν το θέμα της ομιλίας του Dr. med. Bασίλη Παυλιδέλη, στα πλαίσια του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος της ΩΡΛ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2016 - 2017.

Όπως τόνισε ο κ. Παυλιδέλης, η εγχείρηση του ρινικού διαφράγματος και η ρινοπλαστική συνιστάται να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, διότι το ρινικό διάφραγμα και η μύτη αποτελούν μια ενιαία χειρουργική οντότητα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι η ανοιχτή ρινοπλαστική κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι της κλειστής ρινοπλαστικής, καθώς εξασφαλίζει καλύτερη προσπέλαση στη μύτη και εφαρμόζεται κυρίως σε δύσκολα περιστατικά.

Η ομιλία - παρουσίαση περιελάμβανε ογδόντα πέντε διαφάνειες και ένα βίντεο επίδειξης χειρουργικής τεχνικής με περιστατικά του κ. Παυλιδέλη.

Ενδεικτικά παρατίθενται λίγες διαφάνειες από την ομιλία - παρουσίαση του κ. Παυλιδέλη

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

 

Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη

Δείτε παρακάτω, περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα:

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2006 – 2007
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Ειδικές τεχνικές στις ρινοπλαστικές»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2004 – 2005
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Τεχνικές πλαστικής διαφράγματος και
  ρινοπλαστικής»


Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004

Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη
Εισαγωγική διαφάνεια από την ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη.

Μετεκπαιδευτικό  πρόγραμμα 2003 – 2004
Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο", Αθήνα
Ομιλία Dr. med. Β. Παυλιδέλη:
«Βασικές αρχές  λειτουργικής και αισθητικής
 ρινοπλαστικής»


Δείτε εδώ περισσότερες ομιλίες στα μετεκπαιδευτικά προγράμματα


Το Βιβλίο του Ιατρού: Πλαστική Χειρουργική Προσώπου - Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Κλινικές που χειρουργεί ο Ιατρός

Παρουσίαση Video Ευρωκλινικής Αθηνών
Παρουσίαση Video Αθηναϊκής Mediclinic

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YOU TUBE και παρακολουθήστε τις πιο σημαντικές Τ.V. εμφανίσεις και εκδηλώσεις μας.

Παίξε!!! και άλλαξε τη μύτη σου...

Παίξε & άλλαξε τη μύτη σου - Nose Makeover Game